Roel Verheyden

Roel Verheyden is a doctoral researcher at the Institute for Commercial and Insolvency Law at KU Leuven. He is currently working on a research proposal under the supervision of Professor Joeri Vananroye. Research interests Roel’s research interests include commercial law, company law and insolvency law. The topic of his doctoral proposal is the autocratic position … Continue reading “Roel Verheyden”

Het “Erfolgsort” als aanknopingspunt voor de internationale bevoegdheid bij collectieve onrechtmatige daadsvordering wegens paulianeuze verhaalsbenadeling

Vervolguitspraak Hoge Raad 3 juli 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1223) na arrest HvJ EU in zaak C-535/17

Faillissementsfraude: civiel recht brengt enig soelaas

In het meest recente nummer van De Juristenkrant stippen Frederik De Leo en Roel Verheyden de burgerrechtelijke middelen aan waarover de curator en individuele schuldeisers beschikken wanneer zij geconfronteerd worden met faillissementsfraude. De aanleiding daartoe is een recente Panoreportage, waarin de zogenaamde phoenixing-praktijk aan de kaak werd gesteld. De auteurs schrijven daarover het volgende: