Roel Verheyden

Roel Verheyden is a doctoral researcher at the Institute for Commercial and Insolvency Law at KU Leuven. He is currently working on a research proposal under the supervision of Professor Joeri Vananroye. Research interests Roel’s research interests include commercial law, company law and insolvency law. The topic of his doctoral proposal is the autocratic position … Continue reading “Roel Verheyden”

Disputatio 2022

[Zie hier voor de disputation van 1 juni 2023.] Slides Programma 13:25: Verwelkoming: Joeri Vananroye (KU Leuven) 13:40: Deficitaire vereffening  – Respondens: Robbie Tas (KU Leuven)– Opponens: Jasper Van Eetvelde (KU Leuven)– Praeses: Joeri Vananroye (KU Leuven) 14:40: Soorten van aandelen – Respondens: Marieke Wyckaert (KU Leuven)– Opponens: Hans De Wulf (UGent)– Praeses: Tom Vos (UAntwerpen) 15:40: koffiepauze 16:00: Goedkeuring reorganisatieplan gerechtelijke reorganisatie  – Respondens: Frederik … Continue reading “Disputatio 2022”

De IPR-ontwikkeling van de paulianeuze onrechtmatige daadsvordering na het faillissement van een vennootschap

Hof van Justitie schept in arrest van 10 maart 2022 (C-498/20) duidelijkheid over toepassing art. 7 Brussel I bis-Verordening (rechtsmacht) en art. 4 Rome II-Verordening (toepasselijk recht)

Het “Erfolgsort” als aanknopingspunt voor de internationale bevoegdheid bij collectieve onrechtmatige daadsvordering wegens paulianeuze verhaalsbenadeling

Vervolguitspraak Hoge Raad 3 juli 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1223) na arrest HvJ EU in zaak C-535/17