Brexit and Corporate Citizenship

hadrian

Recently, PM Theresa May indicated her willingness to pursue a “hard” Brexit, taking Great Britain completely out of the EU’s single market in order to reclaim full control of immigration and shake off the authority of the EU’s judges. The consequences of such a Brexit promise to be far-reaching, both for natural  and legal persons. With respect to the latter, time has come to really start thinking about a plan B (pun intended).

Continue reading “Brexit and Corporate Citizenship”

Harmonisation of insolvency law: a critique

Late last year, the European Commission publised its proposal on a new approach to business insolvency in Europe. This proposal was recently translated in all languages of the European Union. In a working paper, professor Eidenmüller (Oxford) strongly criticizes the conceptual framework of said proposal.

Continue reading “Harmonisation of insolvency law: a critique”

De nieuwe kleren van de keizer

keizer

In een vonnis van 31 oktober 2016 heeft de rechtbank van koophandel te Antwerpen de homologatie van het reorganisatieplan van de NV Corsan geweigerd. In een aantal vonnissen van dezelfde datum werd eveneens de homologatie van de reorganisatieplannen van met de NV Corsan verbonden (project)vennootschappen geweigerd. Over de achtergrond van deze zaken is voldoende verslag gedaan in de (financiële) pers. De NV Corsan had zich toegelegd op de productie van films, o.a. het historische epos Emperor, gebruik makend van de fiscaal gunstige tax shelter-regeling. Een dispuut over de toepassing van deze regeling lag mede aan de grondslag van de financiële problemen van de schuldenaar. Continue reading “De nieuwe kleren van de keizer”

Bent u al buitengewone schuldeiser?

four-legs

Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 oktober 2016 (hier te vinden) biedt de gelegenheid om enkele principes inzake de gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord kritisch te belichten. Continue reading “Bent u al buitengewone schuldeiser?”