Agreement on a new approach to business insolvency in Europe

Yesterday, a political agreement was reached by the European Parliament and EU Member States on a set of European rules on business insolvency. The text must now be formally adopted by the European Parliament and the Council of the EU. Following final adoption, the Directive will be published in the EU’s Official Journal and enter into force 20 days later. Continue reading “Agreement on a new approach to business insolvency in Europe”

Cross-border restructuring and insolvency post-Brexit

The Conference of European Restructuring and Insolvency Law (CERIL) published its report on cross-border restructuring and insolvency post-Brexit today. In its report, CERIL highlights the relationship between the EU and the UK after Brexit in the area of restructuring and insolvency law and seeks to formulate a position on the nature and content of a possible future instrument governing that relationship. The report can be found here.

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: (r)evolutie? Studienamiddag TBH/RDC 14 november 2018

Op 14 november 2018 organiseert het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de Droit Commercial Belge een studienamiddag over het nieuwe vennootschapsrecht dat in de steigers staat. Het belang van (ook) deze hervorming voor de rechtspraktijk kan moeilijk overschat worden. Veel innovaties zullen het vennootschapsrecht drastisch veranderen. Onder meer: de vermindering van het aantal vennootschapsvormen, de afschaffing van bepalingen van het huidige wetboek die duidelijk verouderd zijn of die onnodige obstakels vormen voor het moderne en dynamische functioneren van vennootschappen, de herschikking van het huidige regime van de besloten vennootschap, dat een geheel nieuw vehikel zal worden, flexibel en zonder kapitaal, de mogelijkheid voor beursgenoteerde vennootschappen om een systeem in te voeren waarbij bepaalde aandelen een dubbel stemrecht hebben; de invoering van een plafond voor de vaststelling van bestuurdersaansprakelijkheid, de integratie van het verenigingsrecht,  …
Continue reading “Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: (r)evolutie? Studienamiddag TBH/RDC 14 november 2018”

Publicatie: Le droit des contrats à l’épreuve de la faillite

De gevolgen van een faillissement voor lopende overeenkomsten geven aanleiding tot een veelheid van boeiende praktische en theoretische vragen. Om deze vragen te beantwoorden was tot voor kort geen standaardwerk beschikbaar. Dit standaardwerk is er nu wel, in de vorm van de publicatie van het proefschrift van dr. Florence George.  À ne pas rater.

De vennootschapsgroep: onderneming in het nieuwe insolventierecht?

Een recente beslissing van het United States Court of Appeal for the Ninth Circuit (voor een bespreking zie hier) nodigt uit om enkele woorden te wijden aan het statuut van de vennootschapsgroep onder het nieuwe insolventierecht. Aan de orde was de vraag of, in het kader van een Chapter 11 procedure, de stemming over het reorganisatieplan “per plan” of “per schuldenaar” moet gebeuren. Continue reading “De vennootschapsgroep: onderneming in het nieuwe insolventierecht?”

Recht is belangenafweging: Cassatie over de verhouding tussen boedelschuldeisers en zekerheidsschuldeisers

Recht is belangenafweging. Deze (evidente) waarheid is terug te vinden in zelfs de meest technische bepaling. Een mooi voorbeeld hiervan wordt geboden door de regeling voorzien in art. 37 WCO (binnenkort: art. XX.58 WER). Dit artikel bepaalt ten eerste het statuut van schuldvorderingen die beantwoorden aan prestaties uitgevoerd tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie in een navolgende vereffening of faillissement en ten tweede de verhouding tussen deze schuldvorderingen en de rechten van zekergestelde schuldeisers. Een recent cassatiearrest van 22 februari 2018 (C.17/0503.N/1) luidt een ommekeer in wat deze verhouding betreft.  Continue reading “Recht is belangenafweging: Cassatie over de verhouding tussen boedelschuldeisers en zekerheidsschuldeisers”

Cross-border Insolvencies after Brexit: Views from the United Kingdom and Continental Europe

A recent paper of the Centre for International Governance Innovation and the British Institute of International and Comparative Law examines the consequences of Brexit for cross-border insolvencies. The conclusion of the paper reads as follows:

Whatever the outcome of the Brexit negotiations might be, it is possible that the United Kingdom will lose at least part of its attraction as a restructuring and insolvency hub for the remaining member states of the European Union.