Aanbevolen (zomer)lectuur

De zomerperiode is het ideale moment om nieuwe inzichten op te doen. Recent zijn twee boeken verschenen die daartoe zeker de nodige inspiratie leveren. Het eerste boek is van de hand van professor Pistor (Columbia University) en is getiteld The Code of Capital How the Law Creates Wealth and Inequality. Het tweede boek is de monumentale studie van professor Cornelis (VUB) gewijd aan de openbare orde. Continue reading “Aanbevolen (zomer)lectuur”

Donkere wolken boven GROG: het arrest Plessers

In het jongste nummer van de Juristenkrant (nr. 391, 12 juni 2019) bespreken Stan Brijs en ik het arrest Plessers (zie hierover eerder op deze blog). Dit arrest stelt de verhouding tussen het insolventierecht en het arbeidsrecht op scherp. Continue reading “Donkere wolken boven GROG: het arrest Plessers”

New rules on business insolvency adopted

Yesterday, the Council of the European Union formally adopted today the directive on preventive restructuring frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures. The European Parliament formally voted on the directive on 28 March 2019. This marks the end of the legislative procedure. Continue reading “New rules on business insolvency adopted”

Belgische Corporate Governance Code 2020

De nieuwe Belgische Corporate Governance Code 2020 is vandaag voorgesteld. De code is van toepassing op vennootschappen naar Belgisch recht waarvan de aandelen verhandeld worden op een gereglementeerde markt (‘genoteerde vennootschappen’) zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Continue reading “Belgische Corporate Governance Code 2020”

Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Aan de vooravond van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht is hiermee definitief afgerond.  Continue reading “Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”

Concordantietabel W.Venn. – WVV

Artikel 32 WVV bepaalt dat de Koning de verwijzingen in wetten en koninklijke besluiten naar bepalingen die in het WVV werden opgenomen, kan aanpassen, met behulp van de bijgevoegde concordantietabel. De concordantietabel in kwestie werd ten gevolge van een vergetelheid niet in de wet van 23 maart 2019 ingevoegd. Continue reading “Concordantietabel W.Venn. – WVV”

European Parliament approves rules on business insolvency and second chance

Today, the European Parliament approved the  directive on business insolvency and restructuring procedures.

The insolvency framework covers three main measures:

  • preventative restructuring framework: that allows companies in financial difficulty to negotiate a restructuring plan with creditors, while maintaining their activity and preserving jobs
  • second chance for honest insolvent or over-indebted entrepreneurs, through full debt discharge after a maximum period of 3 years, with safeguards against abuse
  • targeted measures for member states to increase efficiency of insolvency, restructuring and discharge procedures, in particular expedient treatment of procedures

The final text also includes guarantees that workers’ rights, such as collective bargaining and industrial action, right to information and consultation, will not be affected by restructuring procedures.

Requirements on the duties of the company director in insolvency proceedings were also introduced. They include regard to the interest of creditors, other stakeholders and equity holders, taking steps to avoid insolvency and avoiding deliberate or grossly negligent conduct that threatens the viability of the business.