De tocht is moeilijk, de gids ervaren: wegwijs in het ondernemingsrecht

Oude(re) lezers van deze blog herkennen misschien nog de slogan waarmee Jean-Luc Dehaene zich in 1995 succesvol aan de kiezer presenteerde. Met dezelfde slogan kan de (ondertussen reeds) 11de editie van Ondernemingsrecht in hoofdlijnen aangekondigd worden. Het ondernemingsrecht heeft de voorbije jaren fundamentele veranderingen ondergaan: de onderneming heeft de koopman vervangen, een nieuw vennootschapsrecht heeft het licht gezien, het insolventierecht is grondig hervormd, B2B-relaties zijn niet meer wat ze geweest zijn, et j’en passe. Continue reading “De tocht is moeilijk, de gids ervaren: wegwijs in het ondernemingsrecht”

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: (r)evolutie ?

cover boek

 

Over het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (en stichtingen) is al heel wat goede rechtsleer verschenen. Aan de steeds uitdijende bibliotheek kan een nieuw boek toegevoegd worden. De fine fleur van de Belgische specialisten hebben het WVV geanalyseerd en hun bevindingen gebundeld in een boek dat zonet verschenen is bij Larcier (de bijdragen werden eerder reeds gepubliceerd in de bijzondere nummers 9 en 10 van jaargang 2018 TBH/RDC, vanzelfsprekend na stemming van de wet van 23 maart 2019 door de Kamer). Continue reading “Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: (r)evolutie ?”

Aanbevolen (zomer)lectuur

De zomerperiode is het ideale moment om nieuwe inzichten op te doen. Recent zijn twee boeken verschenen die daartoe zeker de nodige inspiratie leveren. Het eerste boek is van de hand van professor Pistor (Columbia University) en is getiteld The Code of Capital How the Law Creates Wealth and Inequality. Het tweede boek is de monumentale studie van professor Cornelis (VUB) gewijd aan de openbare orde. Continue reading “Aanbevolen (zomer)lectuur”

Donkere wolken boven GROG: het arrest Plessers

In het jongste nummer van de Juristenkrant (nr. 391, 12 juni 2019) bespreken Stan Brijs en ik het arrest Plessers (zie hierover eerder op deze blog). Dit arrest stelt de verhouding tussen het insolventierecht en het arbeidsrecht op scherp. Continue reading “Donkere wolken boven GROG: het arrest Plessers”

New rules on business insolvency adopted

Yesterday, the Council of the European Union formally adopted today the directive on preventive restructuring frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures. The European Parliament formally voted on the directive on 28 March 2019. This marks the end of the legislative procedure. Continue reading “New rules on business insolvency adopted”

Belgische Corporate Governance Code 2020

De nieuwe Belgische Corporate Governance Code 2020 is vandaag voorgesteld. De code is van toepassing op vennootschappen naar Belgisch recht waarvan de aandelen verhandeld worden op een gereglementeerde markt (‘genoteerde vennootschappen’) zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Continue reading “Belgische Corporate Governance Code 2020”

Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Aan de vooravond van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht is hiermee definitief afgerond.  Continue reading “Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen”