Publicatie: Le droit des contrats à l’épreuve de la faillite

De gevolgen van een faillissement voor lopende overeenkomsten geven aanleiding tot een veelheid van boeiende praktische en theoretische vragen. Om deze vragen te beantwoorden was tot voor kort geen standaardwerk beschikbaar. Dit standaardwerk is er nu wel, in de vorm van de publicatie van het proefschrift van dr. Florence George.  À ne pas rater.

De vennootschapsgroep: onderneming in het nieuwe insolventierecht?

Een recente beslissing van het United States Court of Appeal for the Ninth Circuit (voor een bespreking zie hier) nodigt uit om enkele woorden te wijden aan het statuut van de vennootschapsgroep onder het nieuwe insolventierecht. Aan de orde was de vraag of, in het kader van een Chapter 11 procedure, de stemming over het reorganisatieplan “per plan” of “per schuldenaar” moet gebeuren. Continue reading “De vennootschapsgroep: onderneming in het nieuwe insolventierecht?”

Recht is belangenafweging: Cassatie over de verhouding tussen boedelschuldeisers en zekerheidsschuldeisers

Recht is belangenafweging. Deze (evidente) waarheid is terug te vinden in zelfs de meest technische bepaling. Een mooi voorbeeld hiervan wordt geboden door de regeling voorzien in art. 37 WCO (binnenkort: art. XX.58 WER). Dit artikel bepaalt ten eerste het statuut van schuldvorderingen die beantwoorden aan prestaties uitgevoerd tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie in een navolgende vereffening of faillissement en ten tweede de verhouding tussen deze schuldvorderingen en de rechten van zekergestelde schuldeisers. Een recent cassatiearrest van 22 februari 2018 (C.17/0503.N/1) luidt een ommekeer in wat deze verhouding betreft.  Continue reading “Recht is belangenafweging: Cassatie over de verhouding tussen boedelschuldeisers en zekerheidsschuldeisers”

Cross-border Insolvencies after Brexit: Views from the United Kingdom and Continental Europe

A recent paper of the Centre for International Governance Innovation and the British Institute of International and Comparative Law examines the consequences of Brexit for cross-border insolvencies. The conclusion of the paper reads as follows:

Whatever the outcome of the Brexit negotiations might be, it is possible that the United Kingdom will lose at least part of its attraction as a restructuring and insolvency hub for the remaining member states of the European Union.

PUC Willy Delva 2017-18. Het nieuwe ondernemingsrecht

De Postuniversitaire Cyclus Willy Delva biedt juristen reeds meer dan veertig jaar lang de kans toelichting te krijgen bij en inzicht te verwerven in een brede waaier van rechtsdomeinen. Telkens wordt gekozen voor thema’s met hoge actualiteitswaarde.  Continue reading “PUC Willy Delva 2017-18. Het nieuwe ondernemingsrecht”

Insolvency proceedings and human rights

In its judgment of 11 January 2018 in the case of Cipolletta v. Italy, the European Court of Human Rights held that there had been a violation of Article 6 § 1 (right to a fair hearing within a reasonable time) of the European Convention on Human Rights and a violation of Article 13 (right to an effective remedy). Continue reading “Insolvency proceedings and human rights”

Insolventierecht in beweging – studieavond UA

Naar jaarlijkste traditie organiseren de studenten van de grondige studie insolventierecht (UA) opnieuw een studieavond, onder begeleiding van prof. Melissa Vanmeenen. Op de tiende (feest)editie van deze studieavond worden de belangrijkste evoluties die het (grensoverschrijdende) insolventierecht het voorbije decennium heeft ondergaan zorgvuldig besproken en in verband gebracht met het nieuwe boek XX WER, dat in 2018 in werking treedt. De blik wordt zowel op het verleden als op de toekomst van het insolventierecht gericht.   Continue reading “Insolventierecht in beweging – studieavond UA”