Uncitral Working Group V: Insolvency Law

At its fifty-first session (10-19 May 2017), Uncitral Working Group V has agreed to a draft model law on the recognition and enforcement of insolvency-related judgments (which can be consulted here) and to draft legislative provisions to facilitate the cross-border insolvency of multinational enterprise groups (which can be consulted here).

New German rules on Group Insolvency

one-to-many

Last week, the German Bundestag voted the Gesetz zur Erleichterung der Bewältigung von Konzerninsolvenzen. The purpose of this law is to bridge the gap between the economic unity of enterprise groups and their legal plurality, and as such to overcome the persistent entity-centrism of insolvency law. To do so, the law provides for the possibility of territorial concentration of insolvency proceedings, the possibility to appoint the same insolvency practitioner in multiple insolvency proceedings, and the possibility of a group coordination procedure. Similar rules can already be found in the recast Insolvency Regulation. This is not a coincidence as the main source of inspiration for the European rules … was the original German legislative proposal on group insolvency (which dates from 2013-2014). It can only be hoped that other legislators will soon follow the European and German example.

Een persmededeling van professor en parlementslid Heribert Hirte vat het belang van de wet als volgt samen:

Mit diesem Gesetz sind wir endlich im 21. Jahrhundert angekommen. Bisher wurde der Konzern im Insolvenzrecht eher stiefmütterlich behandelt, was auch dazu geführt hat, dass das Bild vom Unternehmen beim Bürger noch immer geprägt ist von der einzelnen Gesellschaft, meistens der GmbH oder der Aktiengesellschaft. Die wirtschaftliche Realität ist aber eine völlig andere. Unternehmensgruppen, teilweise bestehend aus mehreren Hundert einzelnen Gesellschaften, bestimmen das Geschehen. Das gilt nicht nur für die bekannten multinationalen Konzerne, sondern auch für viele Mittelständler und sogar Handwerker

Uncitral Working Group on Insolvency Law

The fiftieth session of Working Group V (Insolvency Law) will take place in Vienna from Monday 12 to Friday 16 December 2016. The delegates will discuss draft legislative provisions regarding the cross-border insolvency of multinational enterprise groups and the recognition and enforcement of insolvency-related judgments. For more information, see here.

Is het bestuur of de commissaris van de moedervennootschap aansprakelijk in het geval van een éénhoofdige dochtervennootschap?

Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (afd. Turnhout) 8 november 2016

Een moedervennootschap bezit alle aandelen in een NV. Indien deze situatie van éénhoofdigheid langer dan een jaar duurt wordt de moedervennootschap onbeperkt aansprakelijk voor de dochtervennootschap (art. 646 W.Venn. – zie eerder arrest). Dit veroorzaakt een aanzienlijke verhoging van de schulden van de moedervennootschap (en bijgevolg een toename van de passiva in de faillissementsboedel indien de moedervennootschap failliet zou gaan). Leidt deze situatie tot de aansprakelijkheid van de bestuurders of de commissaris van de moedervennootschap? Deze vraag was aan de orde in een recent vonnis van de rechtbank van Koophandel te Antwerpen (afdeling Turnhout) van 8 november 2016 (A/14/03347 – inzake faillissement Waegener Group NV). Continue reading “Is het bestuur of de commissaris van de moedervennootschap aansprakelijk in het geval van een éénhoofdige dochtervennootschap?”

Supply Chain Liability: a Primer

A post by guest blogger Penelope Bergkamp

Supply chain liability is the liability of a company for a harm caused by its business partners. Until recently, this was merely an academic theory. It no longer is: we are beginning to see court cases on supply chain liability, and more such claims will likely be filed. Continue reading “Supply Chain Liability: a Primer”

Everybody loses … except the lawyers

Settlement in the bankruptcy liquidation of Nortel

lawyers-laughing

This week it was reported that a settlement has been reached in the bankruptcy liquidation of Nortel Networks Corp (read here). The Nortel group once was one of the world’s leading providers of telecommunications network solutions.

The insolvency of the Nortel Group was a dream for scholars of international insolvency law. Continue reading “Everybody loses … except the lawyers”

Europees Insolventierecht: Update

Aan de vooravond van een nieuwe stap

De internationalisering van het handelsverkeer maakt dat nog slechts weinig insolventieprocedures een puur nationaal karakter hebben. De activa en de passiva van vele schuldenaars vertonen internationale elementen. Het grensoverschrijdende insolventierecht was traditioneel nationaal (internationaal privaat) recht. Een nationale benadering van grensoverschrijdende insolventieprocedures staat evenwel haaks op de beginselen van de Interne Markt. Om deze reden heeft de Europese wetgever – niet zonder enige moeite – het grensoverschrijdende insolventierecht van de Lidstaten in belangrijke mate geharmoniseerd d.m.v. de Insolventieverordening. Deze verordening werd recent gemoderniseerd. Verordening 1346/2000 ruimt plaats voor Verordening 2015/848 die op diverse punten nauwer aansluit op de rechtspraktijk. Zo wordt het materiële toepassingsgebied gevoelig uitgebreid en werd er voorzien in een bijzondere regeling voor vennootschappen die deel uitmaken van een vennootschapsgroep.

Voor commentaren op Verordening 2015/848 wordt verwezen naar volgende referentiewerken:

  • Commentary on the European Insolvency Regulation, R. Bork en K. van Zwieten (eds.), Oxford University Press, 2016;
  • Europäische Insolvenzverordnung 2015, P. Mankowski, M. F. Müller en J. Schmidt (eds.), C.H. Beck, 2016.

Het Europese insolventierecht staat aan de vooravond van een verdere stap in zijn ontwikkeling

De aanhoudende financiële crisis noopt de Europese wetgever nu tot meer ingrijpende maatregelen. Continue reading “Europees Insolventierecht: Update”