Een terugblik op 2018

De posts die in 2018 het meest werden gelezen zijn:

Nog geen megahits, maar voor de meerwaardezoekers: Continue reading “Een terugblik op 2018”

Agreement on a new approach to business insolvency in Europe

Yesterday, a political agreement was reached by the European Parliament and EU Member States on a set of European rules on business insolvency. The text must now be formally adopted by the European Parliament and the Council of the EU. Following final adoption, the Directive will be published in the EU’s Official Journal and enter into force 20 days later. Continue reading “Agreement on a new approach to business insolvency in Europe”

On the reasoning of the ECJ in the PSPP-case

1.745 Germans turned to the Bundesverfassungsgericht claiming that the European Central Bank (ECB) undermined democratic control of the use of state power in Germany. They believed that the new policies of the ECB usurped economic competences that should, according to their constitution and the Treaties, stay in the hands of the national parliament where they can be influenced by the voters. The German court followed the reasoning of the plaintiffs and asked the Court of Justice of the European Union (ECJ) to review the validity of the public sector purchase program (PSPP) that was established by the Governing Council of the ECB. The ECJ recently delivered her ruling in that case. It found that there was no reason to invalidate the program.

The alleged threat to democratic control of government is only mentioned once in the judgement, namely in the description of the claims before the referring court. The ECJ nowhere considers the principle of democratic control of government (in article 2 and 10.1 TEU) for the interpretation of the powers transferred to an independent central bank. The concerns of the Bundesverfassungsgericht remain unaddressed. The ECJ chose other methods of interpretation. This blog will provide a critical review of those choices made by the Court when trying to develop and enforce a standard of review for the compliance with the substantial constraints on monetary policy.

Although those choices of the Court are understandable when viewed separately, they lead to an overall unsatisfactory outcome. They transform substantial constraints into formal constraints, make judicial review of substantial constraints ineffective and undermine the capacity of a treaty to be used as a trust building commitment device. In so far as the participation in the Union, the transfer of powers to the Union and application of EU law in the Member States is conditioned on those substantial constraints by the political or legal constitution of the Member States, the Court, that seems to be unable or unwilling to grant effective protection to those substantial constraints, undermines the full effect, uniform application and further integration.

Continue reading “On the reasoning of the ECJ in the PSPP-case”

Cross-border restructuring and insolvency post-Brexit

The Conference of European Restructuring and Insolvency Law (CERIL) published its report on cross-border restructuring and insolvency post-Brexit today. In its report, CERIL highlights the relationship between the EU and the UK after Brexit in the area of restructuring and insolvency law and seeks to formulate a position on the nature and content of a possible future instrument governing that relationship. The report can be found here.

EU Competition Law as a Taxation Regime

Can tax avoidance be anticompetitive?

Google has been in the news for more than one reason. For one, its tax planning has attracted the attention of the public media, and prompted European officials to charge Google with tax avoidance or even tax evasion. The record fines imposed on Google pursuant to the EU’s competition law have made at least as many headlines; Google has appealed, but more cases are pending. These seemingly unrelated events under different legal regimes may be connected, however. The fines levied against Google under EU competition law can be seen as making Google pay its ‘fair share’ to compensate for exploiting loopholes in tax law. However, if the objective is to make Google pay its ‘fair share’, why couldn’t this objective be achieved under tax law?

Continue reading “EU Competition Law as a Taxation Regime”

Ontwerp-WVV: tekst zoals die werd goedgekeurd in Kamercommissie ter beschikking

Op de website van de Kamer verscheen de tekst van het ontwerp-WVV  zoals goedgekeurd in tweede lezing door de Kamercommissie Handels- en Economisch Recht en gisteren rondgedeeld.  Het verslag van de tweede lezing vindt u hier. Het wetsontwerp kwam nog niet ter stemming in de plenaire vergadering van de Kamer.

 

Studieavond ‘grondige studie insolventierecht’ UA op 19 december 2018 – programma

Zoals eerder aangekondigd, organiseren de studenten van de grondige studie insolventierecht aan de Universiteit Antwerpen opnieuw een studieavond, onder begeleiding van prof. dr. Stijn De Dier en prof. dr. Melissa Vanmeenen. Op de elfde editie van deze studieavond worden specifieke thema’s belicht binnen de wetgevende wijzigingen die het insolventierecht in 2018 heeft gekend.

De studieavond gaat door op woensdag 19 december 2018 om 19 u in aula R002 Stadscampus UA, Rodestraat 14, Antwerpen, gebouw R. Deelname is gratis en iedereen is welkom.

Het programma is als volgt: Continue reading “Studieavond ‘grondige studie insolventierecht’ UA op 19 december 2018 – programma”

Over de faillissementsaanvraag in de loop van een collectieve schuldenregeling

Orb. Gent (afd. Brugge) 3 december 2018, nr. A/18/00887

In een belangwekkend vonnis spreekt de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, zich uit over de krijtlijnen waarbinnen een vrije beroeper die vóór 1 mei 2018 in een procedure van collectieve schuldenregeling verkeerde, nadien alsnog het faillissement kan aanvragen (lees: de kwijtschelding kan bekomen). Alvorens dieper in te gaan op de feiten en de inhoud van het vonnis, dient eraan herinnerd te worden dat de kwijtschelding alleen openstaat voor vrije beroepers-natuurlijke personen (art. XX.173 WER).

Continue reading “Over de faillissementsaanvraag in de loop van een collectieve schuldenregeling”

Een bonte kraai maakt nog geen winter (maar ook geen zomer) – over Arco

Het Gerecht van eerste Aanleg verklaart het door de Commissie aan België gegeven bevel om geen betalingen op grond van de Arco-garantieregeling te verrichten nietig in de zaak T-664/14.

Eerder werd er reeds uitvoerig bericht over de lijdensweg die de Belgische Staat reeds heeft ondergaan in het Arco-dossier. Zowel de Raad van State, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Justitie en de Commissie hebben zich in het verleden steeds kritisch uitgesproken over de geldigheid van de Arco-garantie (strijdigheid Unierecht; strijdigheid art. 10 en 11 Gw;…).

Het Gerecht oordeelt nu dat het door de Commissie opgelegde verbod om betalingen op grond van de garantieregeling voor de ARCO-coöperanten te verrichten nietig is “omdat het geen passende maatregel is om het doel van herstel van de door de betrokken staatssteun vervalste mededinging te bereiken”.

Dit wordt door velen onthaald als ‘gunstige uitspraak’ waarbij het Gerecht België alsnog gelijk geeft, en de deur terug op een kier zet voor de Arco-garantieregeling.

Enkele kanttekeningen. Continue reading “Een bonte kraai maakt nog geen winter (maar ook geen zomer) – over Arco”

De prioriteitsregel in het vermogensrecht

Gastblogger L.M. de Hoog (Universiteit Leiden) over zijn proefschrift: De prioriteitsregel in het vermogensrecht

Wie eerder is in tijd, staat sterker in recht (prior tempore, potior iure). De Romeinse keizer Caracalla paste in het jaar 213 deze vuistregel reeds toe ter beslechting van een rangordegeschil tussen schuldeisers die een pandrecht hadden verkregen op dezelfde zaak van hun schuldenaar. De ouderdom van de zekerheidsrechten is bepalend voor de onderlinge rangorde van de schuldeisers. Dat betekent dat de oudste pandhouder zich eerst op de executieopbrengst mag verhalen voordat de jongere aan de beurt komt. De uitspraak van Caracalla heeft na bijna tweeduizend jaar nog niets aan betekenis ingeboet.

Ars notariatus 167 - De prioriteitsregel in het vermogensrechtNog steeds bepaalt de prior-temporeregel in het huidige Nederlandse (evenals in het Franse, Duitse en Belgische) recht de rangorde van verschillende pandrechten. Hoewel over de gelding van deze regel geen discussie bestaat, ontbreekt in menig burgerlijk wetboek van continentaal Europa de codificatie ervan. In mijn proefschrift, verdedigd op 15 november 2018 aan de Universiteit Leiden, kom ik via een rechtshistorische, rechtsvergelijkende (Frankrijk en Duitsland) en dogmatische analyse tot de vaststelling van de functie en de concretisering van de toepassing van de prioriteitsregel. Ik vat enkele van mijn bevindingen en aanbevelingen hieronder samen. Continue reading “De prioriteitsregel in het vermogensrecht”

Corporate Social Responsibility Debate

On November the 26th of 2018 a debate on the added value of Corporate Social Responsibility (CSR) took place in Leuven. Both prof. dr. Marieke Wyckaert (KU Leuven) and em. prof. dr. Viktor Vanberg (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg and Walter Eucken Institut) gave a short lecture and subsequently comment on each other’s point of view. Prof. dr. Joeri Vananroye moderated the debate. You can find the video of this debate below.

Continue reading “Corporate Social Responsibility Debate”

%d bloggers like this: