Remuneratie curator. Het bureau voor rechtsbijstand is geen insolventieverzekeraar, maar wie dan wel?

Frederik De Leo (KU Leuven, UHasselt) en Dennis Cardinaels (University of Leeds) in NjW

Maakt de curator bij de vereffening van een insolventieboedel aanspraak op kosteloze rechtspleging krachtens artikel 667 van het Gerechtelijk Wetboek? Die vraag werd door het bureau voor rechtsbijstand van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel op 13 januari 2016 onverbiddelijk beantwoord met een eenvoudige ‘nee’ (Rb. Brussel (Nl.) (Bureau voor rechtsbijstand) 13 januari 2016, NjW 2017, 609).

Hoewel die beslissing begrijpelijk is, herbergt ze een fundamenteel vraagstuk: wordt de curator wel adequaat vergoed voor de inspanningen die hij levert en kosten die hij maakt bij de wedersamenstelling van de boedel? Een ontkennend antwoord op die vraag zou kunnen leiden tot een pervers resultaat, namelijk een curator die passiever blijft dan wenselijk is.

Bijgevolg noopt het oordeel van het bureau voor rechtsbijstand tot een analyse van de huidige remuneratieregelgeving van de curator, teneinde na te gaan of de curator via de huidige regeling wel voldoende geprikkeld wordt om de belangen van de schuldeisers in de boedel maximaal te behartigen. Continue reading “Remuneratie curator. Het bureau voor rechtsbijstand is geen insolventieverzekeraar, maar wie dan wel?”

Are markets efficient? A discussion between Thaler and Fama

An earlier blogpost reported the award of the Nobel Prize in Economics 2017 to Richard Thaler of the University of Chicago for his work on behavioural economics.

In this video of the Chicago Booth Review, Thaler, a vehement critic of the idea of market efficiency, engages in an interesting discussion with Eugene Fama, another University of Chicago Nobel Prize laureate (2013) and widely regarded as “the father of the efficient-market hypothesis”.

In his previous work, Eugene Fama introduced the model of “efficient capital markets”, i.e. markets that fully reflect all available information (see the paper: “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”). The most common version of this model that is defended today, is the “semi-strong version”, according to which all publicly available information is incorporated in stock prices (but information that is held privately by some investors not necessarily so).

Thaler has spent much of his time writing about how people are not completely rational, an assumption that strongly underpins the efficient-markets hypothesis, for example in his book “Nudge” (together with Cass Sunstein) and in his book “Misbehaving: The Making of Behavioral Economics”.

In the discussion with Fama, Thaler distinguishes two aspects of the efficient-markets hypothesis: “One is whether you can beat the market. The other is whether prices are correct.” On the first aspect, Fama and Thaler are in agreement: generally, even professional mutual fund managers fail to consistently beat the market, after subtracting management costs (Michael Jensen from Harvard University first provided evidence for this hypothesis in this paper).

Fama and Thaler do disagree (and rather strongly) about the second aspect, however. In the video, Fama argues as follows about the efficient-market hypothesis: Continue reading “Are markets efficient? A discussion between Thaler and Fama”

Een ‘second wind’ voor de Comm. V?

De “Comm. BV” als vluchtvorm

De Comm.V is misschien een onbekende, maar geen onbelangrijke vennootschapsvorm. De populariteit van de Comm. V is verrassend groot. En stijgend.

Een zoekopdracht voor de “rubriek oprichting (nieuwe rechtspersoon, opening bijkantoor enz.)” voor het jaar 2016 levert 3836 resultaten op. In 2015: 3487; in 2014: 2972; in 2013: 2595.

Grafiek Comm.V

Ter vergelijking: in 2016 geeft deze zoekopdracht voor de BVBA 12827 resultaten op; voor de CVBA 285; voor de NV 626; voor de VOF 1845.

Grafiek 2

Met deze maatstaf gemeten is de Comm.V de op één na meest populaire vennootschapsvorm. Deze maatstaf moet uiteraard genuanceerd worden. Dit cijfer omvat zowel de oprichtingen als de openingen van een bijkantoor. Ook zegt het aantal oprichtingen niet meteen iets over het economisch belang. Niettemin: de Comm. V is belangrijker dan de aandacht ervoor in onderwijs en onderzoek laat vermoeden.

Hoe zal deze vorm varen na een hervorming van het vennootschapsrecht? Continue reading “Een ‘second wind’ voor de Comm. V?”

Nobel Prize Economics 2017 awarded to Richard Thaler (University of Chicago)

Prize awarded for his contributions to behavioural economics

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2017 to Richard H. Thaler (University of Chicago), “for his contributions to behavioural economics”. 

An entertaining interview of Richard Thaler by Malcolm Gladwell  on the implications of behavioral economics on how we think about the world, from our personal lives to business to society can be seen here.

Richard H. Thaler has incorporated psychologically realistic assumptions into analyses of economic decision-making. By exploring the consequences of limited rationality, social preferences, and lack of self-control, he has shown how these human traits systematically affect individual decisions as well as market outcomes. Continue reading “Nobel Prize Economics 2017 awarded to Richard Thaler (University of Chicago)”

Het faillissement: een paradijs voor banken?

Afscheidscollege oud-rector Bas Kortmann (Radboud Universiteit)

In geval van faillissement krijgen de gewone schuldeisers  (bijvoorbeeld leveranciers en afnemers) doorgaans geen enkele uitkering. Gemiddeld wordt van vorderingen van deze crediteuren minder dan 5% voldaan. Banken daarentegen zien kans het overgrote deel van hun vorderingen te innen. In zijn afscheidsrede aan de Radboud Universiteit (Nijmegen) getiteld ‘Het faillissement, een paradijs voor banken’ besprak hoogleraar en voormalige rector Bas Kortmann of de wetgeving  en/of de rechtspraak de banken te vriendelijk gezind is.  Continue reading “Het faillissement: een paradijs voor banken?”

Horizontaal Toezicht: een vriendschapsverzoek van de fiscus?

Een post door gastblogger Kristof Wauters (UHasselt)

Vrijdag 22 september 2017 kondigde minister Van Overtveldt aan dat met ingang van 2018 de fiscus zal ‘samenwerken’ met ondernemingen in het kader van de fiscale controle. Het traditionele conflictmodel tussen fiscus en belastingplichtige zal daarbij worden verlaten en maakt plaats voor een consensusmodel, gebaseerd op begrip, transparantie en wederzijds vertrouwen, en dit naar Nederlands voorbeeld (het zogenaamde Horizontaal Toezicht). Aangezien belastingen in beginsel eenzijdig worden opgelegd door de overheid, hoeft niet te verbazen dat deze maatregel heel wat wenkbrauwen doet fronsen. Samenwerken met de fiscus, cui bono? Continue reading “Horizontaal Toezicht: een vriendschapsverzoek van de fiscus?”

12 months of Corporate Finance Lab, 12 cases by the European Court of Justice

This blog celebrates today its first anniversary. Quite a few of the over 200 blogposts were in English. Many posts flagged and/or discussed, often ahead of the herd, cases by the European Court of Justice:

Continue reading “12 months of Corporate Finance Lab, 12 cases by the European Court of Justice”