Het Hof van Cassatie over ‘doorbraak’ van beperkte aansprakelijkheid naar ‘le véritable maître de l’affaire’

Cass. 2 februari 2018 over aansprakelijkheid in de Comm.V

Op 2 februari 2018 velde het Hof van Cassatie een merkwaardig arrest  (“New Super Marché de la Remorque”) over aandeelhoudersaansprakelijkheid.

Het arrest verwerpt het cassatie-beroep tegen een beroepsarrest dat twee categorieën personen aansprakelijk stelt die normaal niet onbeperkt aansprakelijk zijn in de Comm.V.: de zaakvoerder die geen werkende vennoot is en de vennoten van de stille vennoot (waarbij die stille vennoot zelf een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is).

De feiten die aan het geschil ten grondslag liggen zijn zeer specifiek en het cassatie-arrest schuwt algemene uitspraken te doen. Toch rijst de vraag wat de consequenties zijn van dit arrest voor andere Comm.V’s en zelfs andere vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.  Continue reading “Het Hof van Cassatie over ‘doorbraak’ van beperkte aansprakelijkheid naar ‘le véritable maître de l’affaire’”

VRG-alumnidag (KU Leuven): een ‘corporate finance’-graai in het aanbod

Leuven, vrijdag 27 april 2018

Op vrijdag 27 april 2018 organiseert VRG Alumni op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven de 25ste alumnidag. Het volledige programma en een inschrijvingsformulier vindt u hier. Lezers van deze blog zullen in het ruime aanbod misschien in het bijzonder geïnteresseerd zijn in:

  • Hercodificatie en de rechtbank van de toekomst” door prof. Koen GEENS, minister van Justitie
  •  “De vzw herboren als een onderneming” door prof. Marieke WYCKAERT,  Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht KU Leuven, advocaat (Eubelius) en dr Stijn DE DIER, Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht KU Leuven, advocaat (Quinz)
  • Van handelsrecht naar ondernemingsrecht: Boek XX WER als het gloren van een nieuw ondernemingsrecht” door prof. Joeri VANANROYE, hoofddocent Instituut voor Handels- en Insolventierecht KU Leuven, advocaat (Quinz) en Dhr. Roel VERHEYDEN, Instituut voor Handels- en Insolventierecht
  •  “De bijdrage van Noord- en Zuid-Nederlandse consultaties en rechtspraakverzamelingen tot het kredietverleningsrecht (ca. 1500 – 1650)” door dhr. Wouter DRUWE, aspirant FWO
  •  “Impact van Brexit op Europees economisch recht” door prof. Wouter DEVROE, gewoon hoogleraar Onderzoekseenheid Economisch Recht KU Leuven
  • “Het fiscale zomerakkoord: concrete take-away’s voor de niet-fiscale jurist” door prof. Axel HAELTERMAN, deeltijds hoofddocent Instituut Fiscaal Recht KU Leuven, advocaat (Freshfields)
  • Het nieuwe erfrecht: impact op de overdracht van het familiebedrijf” door dhr. Olivier DE KEUKELAERE, advocaat (Cazimir)
  • Recht en literatuur: een inleiding” door prof. em. Herman COUSY
  • Begrijpelijke rechtstaal” door prof. Bert KEIRSBILCK, hoofddocent Faculteit Rechtsgeleerdheid, Campus Brussel KU Leuven

 

De pro rata going concern waarde als uitgangspunt bij de waardering in geschillenregeling

10 argumenten tegen controlepremies, minderheidsdécotes en illiquiditeitsdécotes

In een eerdere blogpost zette ik reeds de theorie van de pro rata going-concern waarde uiteen, en argumenteerde ik op basis hiervan tegen de toepassing van controlepremies, minderheidsdécotes en illiquiditeitsdécotes bij de waardering van aandelen in geschillenregeling. In een recent artikel, verschenen in het TRV-RPS, ontwikkel ik deze argumenten verder. Hieronder vind u een samenvatting van de 10 voornaamste argumenten tegen premies en décotes.

Continue reading “De pro rata going concern waarde als uitgangspunt bij de waardering in geschillenregeling”

Cross-border Insolvencies after Brexit: Views from the United Kingdom and Continental Europe

A recent paper of the Centre for International Governance Innovation and the British Institute of International and Comparative Law examines the consequences of Brexit for cross-border insolvencies. The conclusion of the paper reads as follows:

Whatever the outcome of the Brexit negotiations might be, it is possible that the United Kingdom will lose at least part of its attraction as a restructuring and insolvency hub for the remaining member states of the European Union.

Een rechtspersoon, het komt in de beste families voor

Cass. 10 februari 2017 (F.16.0027.N) over het gunsttarief in de Vlaamse erfbelasting

Kan wie vandaag geen natuurlijke persoon als valentijnsdate krijgt opgescharreld, even veel bevrediging vinden bij een rechtspersoon? Een arrest van het Hof van Cassatie  van 10 februari 2017 (F.16.0027.N) over de Vlaamse regels inzake erfbelasting geeft weinig hoop.

De Vlaamse erfbelasting voorziet een verlaagd tarief voor de verkrijging van aandelen uitgegeven door een familiale vennootschap.  Eén van de voorwaarden is dat de aandelen van de vennootschap op het ogenblik van het overlijden voor ten minste 50% in volle eigendom toebehoren aan de erflater en zijn familie. De wettekst definiëert ‘familie’ als familieleden in de gebruikelijke zin, zoals de partner, ouders, kinderen, broers en zussen.

Hoe zit het nu met de aandelen die worden gehouden door een andere vennootschap met rechtspersoonlijkheid die wordt gecontroleerd door zulke ‘fysieke’ familieden? Moeten deze aandelen die toebehoren aan déze familiale holdingvennootschap – die dus aandelen houdt in een andere vennootschap om wiens aandelen het gaat – ook beschouwd worden als toebehorende “aan de erflater en zijn familie”?

Continue reading “Een rechtspersoon, het komt in de beste families voor”

Swiss Referendum on Implementing Supply Chain Liability

a post by guest blogger Penelope Bergkamp

Following a clear trend, Switzerland is now also considering proposals to hold  Swiss companies liable for environmental damage and human rights violations in their supply chains. Possibly inspired by the French Corporate Duty of Vigilance Law, the Swiss Coalition for Corporate Justice (SCCJ) launched the Responsible Business Initiative (“RBI”) in 2015. The RBI involves a citizens’ petition to amend the Swiss Federal Constitution to impose “appropriate due diligence” obligations on Swiss companies in  accordance with  their responsibilities under the UN Guiding Principles, along with liability for breaches by their subsidiaries. In response to the RBI, the Swiss Senate adopted a somewhat narrower, less ambitious proposal. Pursuant to Article 139 of the Federal Constitution, the Swiss people will be asked to vote on the RBI in a popular referendum

This post discusses the RBI and highlights the key differences between the RBI and the Senate proposal. First, the background to the RBI proposal is briefly reviewed. I will then turn to the procedural and substantive provisions of the RBI. Finally, the international private law aspects of the proposal will be analyzed. Continue reading “Swiss Referendum on Implementing Supply Chain Liability”

Een ‘afgeleide’ aansprakelijkheidsvordering tegen de curator door een schuldeiser: niet voor vandaag, hopelijk wel voor morgen

Een post door gastblogger Eline Hoogmartens

Kan een schuldeiser die zich benadeeld voelt door een handelen of nalaten van de curator een aansprakelijkheidsvordering instellen ten behoeve van de boedel? Het is interessant die vraag te bekijken door naar de minderheidsvordering in het vennootschapsrecht te kijken.

Continue reading “Een ‘afgeleide’ aansprakelijkheidsvordering tegen de curator door een schuldeiser: niet voor vandaag, hopelijk wel voor morgen”

De schuldvraag in de Eurozone:  Hoe kunnen lidstaten hun schuld ordelijk herstructureren?

Een post door gastblogger Jitte Akkermans

Veertien vooraanstaande Franse en Duitse economen hebben een pakket hervormingsmaatregelen voorgesteld om de Eurozone opnieuw robuust en veerkrachtig te maken. Een aantal van die hervormingen tracht een kader te scheppen waarin de lidstaten van de Eurozone hun schuld op een ordelijke manier kunnen herstructureren. We lichten kort twee van die ideeën toe.

Continue reading “De schuldvraag in de Eurozone:  Hoe kunnen lidstaten hun schuld ordelijk herstructureren?”

Heremans Lectures 2018: “Judicial Analytics and The Great Transformation of American Law” – Professor Daniel Chen (Toulouse School of Economics) at KU Leuven

Opening Lecture of the Heremans Lectures 2018 on 26 March 2018 (11 am)

The 2018 Heremans Lectures in Law & Economics at KU Leuven will be delivered by Professor Daniel Chen of the Toulouse School of Economics. The lectures will investigate a set of ideas related to legitimacy in law, how to formalize recognition-respect theory, and what it means for legal institutions, actors, and judges to be indifferent, such that it violates our notion of justice. The lectures will investigate how economic theory, experiments, causal inference, and machine learning can shed light on these issues.

The Inaugural Lecture will take place on 26 March 2018 at 11:00 am in the University Halls at Naamsestraat 22, 3000 Leuven, Belgium and is titled:

Judicial Analytics and The Great Transformation of American Law

Continue reading “Heremans Lectures 2018: “Judicial Analytics and The Great Transformation of American Law” – Professor Daniel Chen (Toulouse School of Economics) at KU Leuven”

%d bloggers like this: