Are markets efficient? A discussion between Thaler and Fama

An earlier blogpost reported the award of the Nobel Prize in Economics 2017 to Richard Thaler of the University of Chicago for his work on behavioural economics.

In this video of the Chicago Booth Review, Thaler, a vehement critic of the idea of market efficiency, engages in an interesting discussion with Eugene Fama, another University of Chicago Nobel Prize laureate (2013) and widely regarded as “the father of the efficient-market hypothesis”.

In his previous work, Eugene Fama introduced the model of “efficient capital markets”, i.e. markets that fully reflect all available information (see the paper: “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”). The most common version of this model that is defended today, is the “semi-strong version”, according to which all publicly available information is incorporated in stock prices (but information that is held privately by some investors not necessarily so).

Thaler has spent much of his time writing about how people are not completely rational, an assumption that strongly underpins the efficient-markets hypothesis, for example in his book “Nudge” (together with Cass Sunstein) and in his book “Misbehaving: The Making of Behavioral Economics”.

In the discussion with Fama, Thaler distinguishes two aspects of the efficient-markets hypothesis: “One is whether you can beat the market. The other is whether prices are correct.” On the first aspect, Fama and Thaler are in agreement: generally, even professional mutual fund managers fail to consistently beat the market, after subtracting management costs (Michael Jensen from Harvard University first provided evidence for this hypothesis in this paper).

Fama and Thaler do disagree (and rather strongly) about the second aspect, however. In the video, Fama argues as follows about the efficient-market hypothesis: Continue reading “Are markets efficient? A discussion between Thaler and Fama”

Tom Vos (KU Leuven) op Oxford Business Law Blog over prijs bij verplicht openbaar bod

Op Oxford Business Law Blog verscheen een bespreking door Tom Vos van het arrest van 20 juli 2017 inzake Marco Tronchetti Promovera SpA e.a. v. Consob, waarin het Hof van Justitie voor de eerste keer oordeelde over de interpretatie van artikel 5(4) van de Overnamerichtlijn, dat in de mogelijkheid voorziet voor nationale financiële toezichthouders om de prijs van een verplicht openbaar bod aan te passen. In deze zaak had de Italiaanse financiële toezichthouder, de Consob, besloten om de prijs van het verplicht openbaar bod te verhogen omdat er sprake was van samenspanning tussen de bieder en één van de verkopende aandeelhouders.

De vraag die werd voorgelegd aan het Hof was of het concept van “samenspanning” niet te onduidelijk was om een prijsaanpassing te rechtvaardigen. Het Hof van Justitie laat het finale oordeel aan de Italiaanse rechter, maar lijkt toch te suggereren dat er geen probleem is met het Italiaanse recht. De uitspraak is ook erg interessant voor Belgische juristen, aangezien België een gelijkaardige bepaling als Italië heeft met betrekking tot de prijsaanpassing bij verplicht bod.

U kon de analyse (in het Engels) van deze uitspraak door Vos reeds lezen in een eerdere post op deze blog.

 

Insider trading onder de MAR: streng, maar (ook) rechtvaardig?

Post door gastbloggers Stefan Mees en Michiel Stuyts over hun bijdrage in TRV-RPS

Het MAR-tijdperk

Met de inwerkingtreding van de Market Abuse Regulation (hierna “MAR”) op 3 juli 2016 brak een nieuw tijdperk aan binnen de regels met betrekking tot het marktmisbruik. Bij dergelijke juridische omwenteling, is het opportuun om bestaande en nieuwe reglementering te (her)bekijken in een gewijzigde maatschappelijke en juridische context. Continue reading “Insider trading onder de MAR: streng, maar (ook) rechtvaardig?”

‘Minting Capital: The Role of the Corporation’ by Katharina Pistor (Columbia)

The youtube channel of the European Corporate Governance Institute has an interesting video of a discussion on “Minting Capital: The Role of the Corporation”. Professor Katharina Pistor of Columbia University discusses how corporate law can be used to generate wealth for the persons using this “legal code’ and how this can be seen as a legal subsidy.

This presentation develops the topics which Professor Pistor touched upon in her Heremans Lectures as Global Law Professor at the KU Leuven in 2016. She is working on an upcoming book on these topics

Blockchain IPOs: the dusk (/dawn?) of regulation has arrived

A post by guest blogger Cedric Hauben (DLA Piper)

Blockchain projects have been around for over a decade. Despite its turbulent and mysterious evolutions, the prototype case of Bitcoin remains the most well-known blockchain application on the market. It still stands as the leading example in the realm of cryptocurrencies, which is nowadays made up out of numerous variations on the theme called Bitcoin. While specifications vary, the underlying principles remain the same among cryptocurrencies. However, thanks to a shifting horizon, the legal landscape keeps on changing.

 Tip of the iceberg

We know by now that blockchain as a concept is much broader than just virtual currency applications. Hundreds of other use cases have been developed and, according to believers, blockchain shows the potential to realise a similar impact as the internet has had. Some say the practice field of notaries could be heavily diluted once land registration gets implemented on specifically developed blockchains. Continue reading “Blockchain IPOs: the dusk (/dawn?) of regulation has arrived”

Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over Arco (en bevestigt Hof van Justitie): garantie strijdig met art. 10 en 11 Gw.

In eerdere berichten werd reeds uitvoerig ingegaan over de strijdigheid van de Belgische Arco-garantie met het Unierecht.

Eergisteren was het aan het Grondwettelijk Hof om na een lange weg (zie eerder RvS 25 maart 2013, nr. 22.969 en GwH 5 februari 2015, nr. 15/2015) een einduitspraak te vellen over de prejudiciële vraag gesteld door de Raad van State: Continue reading “Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over Arco (en bevestigt Hof van Justitie): garantie strijdig met art. 10 en 11 Gw.”

Vitale ondernemingen wapenen tegen bedenkelijke buitenlandse investeringen: wachten op de barbaren?

Moet de overheid buitenlandse investeringen een halt kunnen toeroepen in naam van de nationale veiligheid? Een grondige studie van C. Bulten en B. de Jong in Nederland schijnt licht op de zaak.

De geplande investering van het Chinese State Grid in Eandis, een Vlaamse distributienetbeheerder, beheerste vorig najaar een tijdlang het nieuws. Dat 14% van de Eandisaandelen en drie bestuurszetels in handen zouden komen van een Chinees staatsbedrijf, zette de Belgische staatsveiligheid er toe aan een brief te verspreiden die pleitte voor terughoudendheid. Omwille van het strategisch karakter van het distributienet en State Grid’s nauwe relatie met de Chinese inlichtingendienst, zou de staatsveiligheid in gevaar komen.

De ophef die daarop onstond, leidde ertoe dat de deal uiteindelijk zou afspringen. Het gele gevaar was dus geweken. De Vlaming kon weer op zijn beide oren slapen.

Continue reading “Vitale ondernemingen wapenen tegen bedenkelijke buitenlandse investeringen: wachten op de barbaren?”