Verklaringen en waarborgen bij de verkoop van aandelen: waarom?

Marijke Roelants in Pacioli

Luca Pacioli is de 15de eeuwse Franciscaan en wiskundige die als eerste in Europa het dubbel boekhouden beschreef. Pacioli is ook het tijdschrift van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten. De nummers van dit tijdschrift zijn online te consulteren. Onderwerpen die in 2017 aan bod kwamen zijn o.m.: gerechtelijke ontbinding van slapende vennootschappen, het voorontwerp nieuw vennootschapsrecht, aandeelhoudersovereenkomsten, beschermingsconstructies in vennootschappen en het nieuwe insolventierecht.

In nummer 447 van Pacioli bespreekt meester Marijke Roelants het hoe en waarom van verklaringen en waarborgen (“reps & warranties”):  Continue reading “Verklaringen en waarborgen bij de verkoop van aandelen: waarom?”

The AkzoNobel Case: An Activist Shareholder’s Battle against the Backdrop of the Shareholder Rights Directive

Article in European Company Law

In two earlier blogposts on this blog (here and here), I commented (together with Thom Wetzer for the first post) on the two recent decisions of the Dutch courts in the AkzoNobel case. In a recently published article in the journal “European Company Law”, I further develop my arguments about this case. Continue reading “The AkzoNobel Case: An Activist Shareholder’s Battle against the Backdrop of the Shareholder Rights Directive”

Insolventierecht in beweging – studieavond UA

Naar jaarlijkste traditie organiseren de studenten van de grondige studie insolventierecht (UA) opnieuw een studieavond, onder begeleiding van prof. Melissa Vanmeenen. Op de tiende (feest)editie van deze studieavond worden de belangrijkste evoluties die het (grensoverschrijdende) insolventierecht het voorbije decennium heeft ondergaan zorgvuldig besproken en in verband gebracht met het nieuwe boek XX WER, dat in 2018 in werking treedt. De blik wordt zowel op het verleden als op de toekomst van het insolventierecht gericht.   Continue reading “Insolventierecht in beweging – studieavond UA”

Teksten ontwerp nieuw ondernemingsrecht beschikbaar

Wetsontwerp houdende hervorming van het ondernemingsrecht ingediend bij Kamer

Een eerder post besprak het wetsontwerp houdende hervorming van het ondernemingsrecht.  De tekst van dit wetsontwerp is nu beschikbaar op de website van de Kamer.

De samenvatting bij het ontwerp luidt als volgt:  Continue reading “Teksten ontwerp nieuw ondernemingsrecht beschikbaar”

Brexit and EU rules on company law

A Notice to Stakeholders was recently published on the website of the European Commission, DG Justice and Consumers, regarding legal repercussions which need to considered (if and) when the United Kingdom becomes a third country.

As of the withdrawal date, UK incorporated companies will be(come) third country companies and therefore not automatically be recognised under Article 54 TFEU by the Member States. They may, however, be recognised in accordance with each Member State’s national law (private international law rules concerning companies and the subsequently applicable substantive company law), or international law treaties. Continue reading “Brexit and EU rules on company law”

Hervorming van het BW: voorstelteksten verbintenissenrecht, goederenrecht en bewijsrecht

publieke consultatie nieuw BW

Wil u dat het eigen vermogen van de maatschap,– voorafgespiegeld in boek XX WER en binnenkort wellicht expliciet erkend in het vennootschapsrecht –, ook gereflecteerd wordt in het zakenrecht? Wil u dat het verschil in vertegenwoordiging tussen natuurlijke personen en organisaties door de wetgever wordt erkend? Wilt u dat het Burgerlijk Wetboek, gelet op het grote belang ervan vergeleken met 1804, expliciet verwijst naar rechtspersonen en andere organisaties (bv. op vlak van toerekening van kennis of schadeveroorzakend handelen)? Wilt u een pauliana die rekening houdt met een verhoogd risico op schuldeisersbenadelend handelen bij een rechtspersoon?

Zo ja: goed nieuws.

Vanaf vandaag start een consultatieronde over de voorgestelde teksten voor een hervorming van het goederenrecht, verbintenissenrecht en bewijsrecht. De voorstelteksten per hoofdstuk raadplegen en feedback geven via e-mail. Continue reading “Hervorming van het BW: voorstelteksten verbintenissenrecht, goederenrecht en bewijsrecht”

CRB over de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht

CRB adviezen 2017-2666 en 2017-2017

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft op haar website haar vervolgadvies gepubliceerd over de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht. Dit is een vervolg op een eerder advies dit jaar over dezelfde hervorming.  Continue reading “CRB over de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht”