CRB over de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht

CRB adviezen 2017-2666 en 2017-2017

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft op haar website haar vervolgadvies gepubliceerd over de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht. Dit is een vervolg op een eerder advies dit jaar over dezelfde hervorming. 

De lectuur van deze adviezen kan interessant zijn voor wie inzicht wil krijgen in de plannen m.b.t. de beperking van bestuursaansprakelijkheid – het advies bevat otnwerpteksten en – bedragen -, de invoering van de statutaire zetelleer, de vermogensbescherming in de BV en de regeling van verenigingen en sociale ondernemingen.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: