Het faillissement: een paradijs voor banken?

Afscheidscollege oud-rector Bas Kortmann (Radboud Universiteit)

In geval van faillissement krijgen de gewone schuldeisers  (bijvoorbeeld leveranciers en afnemers) doorgaans geen enkele uitkering. Gemiddeld wordt van vorderingen van deze crediteuren minder dan 5% voldaan. Banken daarentegen zien kans het overgrote deel van hun vorderingen te innen. In zijn afscheidsrede aan de Radboud Universiteit (Nijmegen) getiteld ‘Het faillissement, een paradijs voor banken’ besprak hoogleraar en voormalige rector Bas Kortmann of de wetgeving  en/of de rechtspraak de banken te vriendelijk gezind is. 

Prof. Mr. Kortmann behandelt onder meer de volgende vragen voor het Nederlandse insolventierecht:

 1. Moet het doel van de faillissementsprocedure/insolventieprocedure – thans: eerlijke
  verdeling van het actief – worden aangepast?
 2. Moet het openen van een faillissementsprocedure/insolventieprocedure worden
  beperkt tot gevallen waarin er werkelijk iets te verdelen valt?
 3. Moet de positie van de concurrente schuldeisers worden versterkt of weegt een vlot
  functionerend kredietverkeer zwaarder?
 4. Is de separatistenregeling achterhaald ?
 5. En in het verlengde daarvan: moet in geval van faillissement/insolventie de regierol bij de curator liggen?
 6. En voorts: moeten de zekerheidsgerechtigden bijdragen in de faillissementskosten
 7. Verdient ons zekerhedenrecht herziening.

De volledige rede kan hier geconsulteerd worden.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: