‘Court of the Future’: niet louter procesrecht

Verbetering van kwaliteit en toegankelijkheid centrale registers

Gisteren stelde de minister van justitie, Koen Geens, zijn toekomstplannen voor justitie voor. Het volledige rapport Court of the Future kan u hier vinden.  Deze plannen gaan verder dan enkel het procedurele, dat vooral aandacht kreeg van de pers.

Zo is er veel aandacht voor de verbetering van de kwaliteit en de toegankelijkheid van centrale registers, zoals het KBO, RegSol of de knipperlichtendatabank. Dat is spannender dan het klinkt. Rechtspersonen en andere organisaties hebben immers effecten die derden moeten ondergaan (zoals beperkte aansprakelijkheid, afgescheiden vermogen of tegenwerpelijkheid van beperkingen aan vertegenwoordigingsbevoegd of aan de overdracht van aandelen). Een minimumvoorwaarde is derden van deze effecten snel en goedkoop kennis kunnen nemen. Technologische evolutie maakt dit makkelijker: eerder werd al op deze blog de hypothese geponeerd dat wijzigingen in de techniek van publiciteit de belangrijkste motor vormden van wijzigingen in het vennootschapsrecht:

 

“Raymond Saleilles, whose “Etude sur l’histoire des sociétés en commandite” is one of the great contributions to continental company law scholarship, pointed out how limited liability only became a solid feature of the ‘partnership en commandite’ with the emergence of a publicity system in company law (Annales de droit commercial 1895, 52-53, nr. 24-25). Changes in the technology of disseminating information have arguably been the single most important driver of change in company law.”

 

Een voorbeeld van de wijzigingen die in The Court of the Future worden aangekondigd is de KBO+:

“Deze authentieke bron zal alle juridische en economische informatie of eenverwijzing ernaar bevatten. De KBO+ zal, naast de huidige informatie opgenomen in de KBO, ook de informatie opgenomen als de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bevatten.

Tot zullen ook de vennootschaps- en rechtspersonendossiers die zich in de griffies bevinden, na digitalisatie, in de KBO+ terug te vinden zijn. Het samenbrengen van die drie informatiebronnen in één geheel zal de incoherentie doen verdwijnen die vandaag soms nog bestaat tussen de informatie in deze verschillende bronnen.

Het KBO+- project voorziet bovendien in de creatie van een mandatendatabanken en een databank met gecoördineerde statuten. Deze 2 nieuwe databanken die vanuit de KBO+ raadpleegbaar zijn bieden een antwoord op de noden van de economische actoren.

Met de creatie va, de KBO+ zal de mededeling van de informatie door de ondernemingen of hun vertegenwoordigers volledig worden gedigitaliseerd en door een kwaliteitscontrole worden bewaakt. Op die manier wordt de tegenstelbaarheid die eigen is aan een authentieke bron gegarandeerd.

Het spreekt voor zich dat via Just on Web deze databank raadpleegbaar zal zijn en dat ook hier de fysieke verplaatsing en beperking van de openingsuren van de griffie tot het verleden behoren.”

Author: Joeri Vananroye

Professor of economic analysis of law (KU Leuven), attorney (Quinz)

One thought on “‘Court of the Future’: niet louter procesrecht”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: