Open normen en het arbeidsrecht

Een post door gastblogger Aline Van Bever over haar met de Raymond Derine Prijs bekroonde proefschrift

 

Naarmate de wereld en de wijze waarop die zich ontwikkelt steeds complexer wordt, is het voor een creatief jurist belangrijk om open te staan voor kruisbestuiving uit andere rechtstakken en dialoog met andere disciplines . De samenleving laat zich immers niet haarfijn indelen in juridische vakjes, zoals ex ante vastgelegde wetten, wederzijds onderhandelde dan wel eenzijdig opgelegde afspraken en regels, of (bij voorkeur schriftelijke) overeenkomsten. Al zeker niet in “de wereld van het werk”. En dat heeft zo ook zijn weerslag heeft op het “traditionele” Belgische arbeidsrecht. Verrassend daarbij is dat die benadering van het arbeidsrecht daarbij gebruik maakt van concepten die ook resoneren in het vennootschapsrecht, zoals onvolledige overeenkomsten en dynamische duurcontracten. Continue reading “Open normen en het arbeidsrecht”

A bad man in an evil world?

Closing remarks at the occasion of 2017 Heremans Lecture by Professor DiMatteo

A caricature of classical economic theory has it that people’s behavior can be fully explained by the rational pursuit of their self-interest. We act egoistically and opportunistically. It is a vision of human behavior which is rather bleak. Continue reading “A bad man in an evil world?”

Organisational contracts: rethinking the European paradigm

Contract law is out of touch, scholars argue – but why? A post by guest blogger Joeri De Smet

1.

Arguably, contracts are quintessential in the operation of the modern economy. Scholarly attention across many disciplines accordingly is abundant. In law as well, contracts are amply studied. Most of the work on contracts, however, remains doctrinal, discovering developments and trends within the current system of current law. In Belgium, this system has not fundamentally changed for the last two hundred years, but even on the European level, contract law seldom undergoes radical changes. Over the course of time, parties in a contract build up a common interest, a “going concern value”. In European contract law, there are insufficient safeguards to protect this value. Concerning the performance of obligations, parties are only required to do just that, not to cooperate, and there is no general system to adapt existing provisions to previously unknown circumstances. Concerning termination, there is no way for a party to leave the contractual framework without destroying it (through resolution or unilateral notice), along with its going concern value Some scholars are trying to move beyond this frame of reference and argue that current contract law is not adapted to real-life economic needs. They propose a new outlook on contract law, under the umbrella of organisational contracts. In this contribution, I briefly define and set out the key elements of what is understood as an organisational contract. Continue reading “Organisational contracts: rethinking the European paradigm”

%d bloggers like this: