Hervorming van het Belgische insolventierecht: update

Het wetsontwerp tot hervorming van het insolventierecht wordt op dit ogenblik besproken in de commissie voor handels-en economisch recht. Een reeks hoorzittingen heeft reeds plaatsgevonden. N.a.v. deze hoorzittingen zijn een heel aantal (63) amendementen ingediend, zowel door de meerderheid als door de minderheid. Ze kunnen hier geraadpleegd worden. De meeste amendementen zijn technisch of beogen materiële vergissingen recht te zetten. Andere amendementen zijn fundamenteler van aard. To be continued …

‘Des moeurs d’une simplicité admirable’: over de ‘algemene maatschap’

Over het subversieve karakter van de maatschap

1.

Het Burgerlijk Wetboek kende van 1804 tot 1999 bepalingen rond de “algemene vennootschap”, in de terminologie van vandaag de “algemene maatschap”. Deze artikelen stellen ook voor de hedendaagse civilist –  zo zulks bestaat –  interessante thema’s aan de orde rond bepaalbaarheid van voorwerp, interpretatie of wetsontduiking:  Continue reading “‘Des moeurs d’une simplicité admirable’: over de ‘algemene maatschap’”

Akzo Nobel: Activist Shareholders Hit Wall of Dutch Stakeholder Model

An analysis by Tom Vos & Thom Wetzer

An attempt at courtship has ended up in court. Over the past months, US paints and coatings giant PPG Industries (‘PPG’) has tried to woe the management and shareholders of Dutch rival Akzo Nobel (‘Akzo’) with friendly takeover offers. It has been rewarded by a consistently aloof response from Akzo’s boards, and especially its Chairman Antony Burgmans, who has so far refused to enter talks. On May 29, the Enterprise Chamber of Amsterdam (a Dutch commercial court) rejected efforts by some of Akzo’s shareholders, led by activist investor Elliott Management Corp. (‘Elliott’), to force a shareholder vote intended to oust Mr. Burgmans.

The case comes at a critical time in what has become an increasingly bitter exchange. Akzo has so far rejected three unsolicited friendly offers from PPG, arguing that they undervalue the company, do not make any serious commitments to its stakeholders, demonstrate a cultural lack of understanding, and entail significant risks and uncertainties (including lengthy reviews by the EU’s competition authority). Continue reading “Akzo Nobel: Activist Shareholders Hit Wall of Dutch Stakeholder Model”