Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Aan de vooravond van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht is hiermee definitief afgerond. 

Het besluit is samengesteld uit negen boeken, te weten “Oprichting en formaliteiten inzake openbaarmaking”, “Consignatieprocedure en bestemming van de activa bij gerechtelijke ontbinding”, “Jaarrekening, geconsolideerde jaarrekening en formaliteiten inzake de openbaarmaking”, “Voordracht aan de ondernemingsraden van kandidaten voor de opdracht van commissaris of van bedrijfsrevisor, “De sociale balans”, “Het verslag van betalingen aan overheden”, “De besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap en de naamloze vennootschap”, ″ De genoteerde besloten vennoostschap in de zin van artikel 1:11 van het Wetboek van vennootschappen en vereningen en de naamloze vennootschap″ en “Diverse bepalingen”.

De (vennootschaps)jurist kan nuttig van de Dag van de Arbeid gebruik maken om zich in het KB te verdiepen, om op 2 mei 2019 uitgerust in een geheel nieuwe vennootschapswereld aan de slag te gaan.

Author: Arie Van Hoe

Arie Van Hoe, Head of Legal VBO-FEB, voluntary scientific collaborator (University of Antwerp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: