Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: (r)evolutie ?

cover boek

 

Over het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (en stichtingen) is al heel wat goede rechtsleer verschenen. Aan de steeds uitdijende bibliotheek kan een nieuw boek toegevoegd worden. De fine fleur van de Belgische specialisten hebben het WVV geanalyseerd en hun bevindingen gebundeld in een boek dat zonet verschenen is bij Larcier (de bijdragen werden eerder reeds gepubliceerd in de bijzondere nummers 9 en 10 van jaargang 2018 TBH/RDC, vanzelfsprekend na stemming van de wet van 23 maart 2019 door de Kamer).

Het boek bevat volgende bijdragen, die een volledig, kritisch en kwalitatief hoogstaand overzicht geven van het nieuwe verenigingsrecht:

Pierre de Bandt & Eric Pottier: inleiding

Xavier Dieux: Le nouveau Code des sociétés (et des associations): Une « anonymisation »

Frédéric Magnus & Gabriela de Pierpont: La société simple et ses variantes

Henri Culot: La suppression du capital dans la société à responsabilité limitée

Didier Willermain: La société à responsabilité limitée: au-delà de la suppression du capital

Eric Pottier, Thierry L’Homme, Li-Yu Tu & Gabrielle Viseur: Nouveautés en matière de sociétés anonymes et de sociétés cotées

Dirk Van Gerven: De coöperatieve vennootschap, de erkende vennootschappen, de feitelijke vereniging, de VZW, de IVZW en de stichtingen

Eric Pottier & Françoise Lefèvre: De aansprakelijkheid van de organen

David Ballegeer, Anne-Sophie Vankemmelbeke & Marie-Aude Deslandes: Schuldinstrumenten onder het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen

Paul Alain Foriers: Les nullités. Quelques aspects de la réforme

Robby Houben: Uitsluiting en uittreding

Jean Philippe Lebeau: La dissolution et la liquidation des personnes morales

Felix Dobbelaere: Herstructureringen van vennootschappen, verenigingen en stichtingen onder het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen

Hans De Wulf, Kristof Maresceau & Henk Vanhulle: IPR en grensoverschrijdende zetelverplaatsing

Jean-Marie Nelissen Grade: Le droit transitoire

 

Author: Arie Van Hoe

Arie Van Hoe, Head of Legal VBO-FEB, voluntary scientific collaborator (University of Antwerp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: