WHOA – Revolutie in de insolventiepraktijk

Congres EYE Amsterdam, 1 november 2019

Op 1 oktober jl. is het verslag gepubliceerd met de inbreng van de Tweede Kamer van het Nederlandse parlement op het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Het Kamerstuk (TK, 35249, nr. 5) is te vinden op de website van de Tweede Kamer. Het antwoord van de Minister wordt in de loop van de komende maand verwacht.

Ook voor de Belgische insolventiegemeenschap is dit wetsvoorstel interessant. Het voorziet in de invoering van een pre-insolventieprocedure in de geest van de Europese richtlijn betreffende herstructurering en insolventie (EU 2019/1023) die in juli van dit jaar van kracht is geworden. De Belgische wetgever zal zijn eigen (herstructurerings)instrumenten kunnen toetsen aan de Nederlandse regeling ter implementatie van de richtlijn. De richtlijn is immers een kans (en uitdaging) om het Belgische insolventierecht op een aantal punten kritisch te evalueren en waar nodig te herijken. Zoals Vanmeenen in de recentste editie van het TBH concludeerde: “When the wind of change blows, build windmills, not walls…“.

Op het Corporate Finance Lab werd reeds aandacht besteed aan het wetsvoorstel voor de “Nederlandse scheme”. Om het bouwen van windmolens te bevorderen, herinneren we de lezer er graag aan dat er op 1 november a.s. een congres over de WHOA plaats vindt in EYE Amsterdam (het in het oog springende Filmmuseum op ferry-afstand van het Centraal Station). Het congres wordt georganiseerd door RESOR en de Radboud Universiteit in samenwerking met het Ministerie van Justitie, INSOLAD, de NVB, de NVL, TMA Nederland en Recofa. Meer informatie is hier te vinden, waar geïnteresseerden zich ook kunnen aanmelden.

Author: Frederik De Leo

Lawyer (NautaDutilh), Visiting professor (UHasselt, University of Leuven)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: