Studiedag ‘Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden’ – 19 november 2021

Naar aanleiding van de publicatie van de commerciële editie van het proefschrift van dr. Frederik De Leo, wordt op 19 november 2021 de themadag ‘Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden’ georganiseerd. Inschrijven kan hier.

De themadag, een samenwerking tussen Intersentia en LegalNews, bestaat uit een flexibele webinar-formule: elke deelnemer volgt de plenaire sessie (gegeven door dr. De Leo) en volgt nadien drie sessies naar keuze.

Deze studiedag werd erkend door OVB (6 standaardpunten), IBJ (6 punten), NKN (6 uur), NKGB (6 punten) en ITAA (6 uur categorie A). Het IGO komt tussen in de kosten (boek inbegrepen). De inschrijvingsprijs van EUR 395 (excl. btw) omvat het boek Schuldeiser en behoorlijk insolventiebestuur (met een winkelwaarde van EUR 260). Het boek (van 1140 blz.) bevat een schat van informatie over de verschillende controlemogelijkheden van schuldeisers bij reorganisatie- en faillissementsprocedures en kan een belangrijke inspiratiebron zijn bij de vormgeving en toepassing van de implementatie van de Europese Herstructureringsrichtlijn.

Programma

09u30 | Start van de plenaire sessie (incl. Q&A) | Reorganisatieprocedures in België en onder de Europese Herstructureringsrichtlijn | dr. Frederik De Leo (Eubelius)

Onder meer volgende onderwerpen komen aan bod, waarbij aandacht wordt geschonken aan de stand van zaken wat de implementatie van de Herstructureringsrichtlijn naar Belgisch recht betreft: (i) de benoeming en ontslag van herstructureringsdeskundigen, (ii) de beslissingsrechten (plan voorstellen, stemmen over een plan, klassenindeling, de rol van aandeelhouders), en (iii) de trustee-strategie (de homologatie van het plan, met inbegrip van de categorie-overschrijdende cram down en algemene en bijkomende weigeringsgronden).


11u00 | Pauze


11u30 | Start van sessie 1 en sessie 2 (incl. Q&A) | U kiest er één

  • Sessie 1. De inpassing van de Belgische regelen en procedures in een internationale context, vanuit een pragmatisch perspectief | mr. Ivan Peeters (Hogan Lovells)

België is een open economie met de aanwezigheid van en vele banden met internationale groepen van ondernemingen, internationale financiers en leveranciers. Volgende vragen komen aan bod. Welke wetgeving zal het meest relevant of nuttig zijn om insolventie te vermijden of grensoverschrijdende procedures maximaal te sturen? Zijn er nuttige inzichten uit recente evoluties in onze buurlanden? Welke rol kunnen zekerheden gevestigd op aandelen en/of activa spelen? Wat is de mogelijke impact van Brexit? Aandacht niet alleen voor relevante juridische maar ook culturele verschillen, die in de praktijk in elkaar grijpen bij de uitwerking van oplossingen.

  • Sessie 2. Insolventierecht en de raaklijnen met het strafrecht | mr. Jurgen Egger en mr. Glenn Hansen (Deloitte Legal)

Tijdens deze sessie wordt aandacht besteed aan de strafrechtelijke aspecten die een rol kunnen spelen: bv. het niet betalen van schuldeisers zoals fiscus en RSZ, het verduisteren of verbergen van actief, het bevoordelen van bepaalde schuldeisers, misbruiken bij inpandgeving, misbruik van vennootschapsgoederen,…


13u00 | Pauze


13u45 | Start van sessie 3 en sessie 4 (incl. Q&A) | U kiest er één

  • Sessie 3. De individuele actie/beschermingsmogelijkheden van de schuldeisers bij gerechtelijke reorganisatie | mr. Jens Vrebos (Crivits & Persyn)

In deze sessie belichten de sprekers de procedure van gerechtelijke reorganisatie vanuit het standpunt van de schuldeiser van de onderneming in reorganisatie. Onder meer volgende topics komen aan bod: (i) anti-misbruik bepalingen in de insolventiewet, in het bijzonder wat betreft de procedure van gerechtelijke reorganisatie; (ii) voorlopige maatregelen in het kader van de opschorting; (iii) uitwinningsmogelijkheden tot aan de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie; (iv) actiemogelijkheden voor schuldeisers in de opschorting; (v) de bijzondere positie van de ingeschreven bevoorrechte en andere schuldeisers in het kader van een overdracht onder gerechtelijk gezag.

  • Sessie 4. De uitwinning van zakelijke zekerheden | mr. Thomas Donnez (Eubelius)

Met de Pandwet en de Wet Financiële Zekerheden beschikken kredietgevers over een robuust Belgisch zekerhedenrecht. De uitwinning van zekerheden is vaak de laatste strohalm voor het inroepen van het faillissement. Via de uitwinning kunnen kredietgevers voor het gedekte deel van hun vordering ontsnappen aan de algemene boedel (een zgn. exit-strategie). In deze sessie behandelt de spreker volgende items: voorwerp van het pandrecht, de knelpunten bij de uitwinning (IPR, inschrijving pandregister, beperkingen die volgen uit het goederenrecht, zakelijke subrogatie, …), aandachtspunten uit (recente) rechtspraak en de gerechtelijke en buitengerechtelijke uitwinning.


15u15 | Pauze


15u45 | Start van sessie 5 en sessie 6 (incl. Q&A) – U kiest er één

  • Sessie 5. Schuldeiser en curator: vriend of vijand? De wisselwerking tussen de curator en individuele schuldeisers in faillissement | mr. Ilse Van de Mierop en mr. Jente Dengler (DLA Piper)

In de aanloop naar het faillissement wordt een schuldenaar-onderneming doorgaans geconfronteerd met tal van uitvoeringsmaatregelen van individuele schuldeisers die het vertrouwen in hun schuldenaar verloren hebben. De intrede van de curator als vertegenwoordiger van de collectieve schuldeisers in faillissement verandert de actieve rol van deze laatsten evenwel in een eerder passieve, afwachtende houding. De schuldeisers doen aangifte van hun schuldvordering en wachten geduldig de afwikkeling van het faillissement af. Maar moeten schuldeisers dit doorsnee faillissementsscenario per se ondergaan? Welke rol kunnen zij nog spelen in het faillissement? Wat zijn de mogelijkheden om hun positie te verbeteren en/of zelf – naast de curator – actie te ondernemen?

  • Sessie 6. Gerechtelijke reorganisatie en faillissement: werknemers als schuldeisers | mr. Jurgen De Vreese en mr. Kato Aerts (Lydian)

Tijdens deze sessie wordt het lot van het personeel belicht, zowel bij een gerechtelijke reorganisatie en faillissement als bij een eventuele overdracht van activa in het kader van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement. Bijzondere aandacht voor de verplichtingen en mogelijkheden van de werkgever met betrekking tot de informatie en consultatie van het personeel of de overlegorganen, de lopende arbeidsovereenkomsten en de schulden die nog openstaan ten aanzien van het personeel.


17u15 | Einde


Indien u het boek reeds in uw bezit hebt, kan u zich ook inschrijven zonder boek (via studiedag@intersentia.be).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: