Postuniversitaire opleiding Curatoren & Vereffenaars: inschrijven kan nog

De avondopleiding Curator-Vereffenaar van KU Leuven en UAntwerpen in nauw overleg met de Ondernemingsrechtbanken is intussen een vaste waarde. In oktober start een nieuwe editie van deze postuniversitaire opleiding. Het betreft opnieuw een dubbele editie die van start gaat in Kortrijk en Brugge en wordt hernomen in Leuven en Antwerpen.

MODULE 1: Gerechtelijke reorganisatie
Kortrijk: dinsdag 04 oktober 2022, aula B422, 18:00 – 22:00
Leuven: woensdag 12 oktober 2022, aud. Zeger Van Hee 17:00 – 21:00
Lezing 1 – De nieuwe reorganisatieprocedure
Lezing 2 – Ondernemingen in moeilijkheden, voorlopig bewind, pre-pack
Sprekers prof. Melissa Vanmeenen en mr. dr. Frederik De Leo

MODULE 2: Opdracht en werkwijze curator
Kortrijk: dinsdag 11 oktober 2022, aula B422, 18:00 – 22:00
Leuven: woensdag 19 oktober 2022, aud. Zeger Van Hee 17:00 – 21:00
Lezing 1 – Werkwijze van de curator – van aanstelling tot sluiting – mr. Stijn Vanschoubroek
Lezing 2 – Lopende verbintenissen en nazicht van schuldvorderingen – mr. Ilse van de Mierop

MODULE 3: Andere actoren: Vereffenaars, rechter-commissaris
Kortrijk: dinsdag 18 oktober 2022, aula B422, 18:00 – 22:00
Leuven: woensdag 26 oktober 2022, aud. Zeger Van Hee 17:00 – 21:00
Lezing 1 – De deficitaire vereffening van rechtspersonen- mr. dr. Jasper Van Eetvelde
Lezing 2 – Actoren bij faillissement: verhouding tussen de rechter-commissaris en andere actoren – rechter in ondernemingszaken de h. Rik Colman

MODULE 4: Curator en boekhouding
Kortrijk: dinsdag 25 oktober 2022, aula B422, 18:00 – 22:00
Leuven: woensdag 09 november 2022, aud. Zeger Van Hee, 17:00 – 21:00
Lezing 1 & 2 – Boekhouding en boekhoudrecht voor curatoren – 1 – prof. Patrick d’Haens / 2 – prof. Arnt Verriest

MODULE 5: Gerechtelijk recht en zekerheden
Kortrijk: dinsdag 08 november 2022, aula B422, 18:00 – 22:00
Leuven: woensdag 16 november 2022, aula DV1 91.54, 17:00 – 21:00
Lezing 1 – Gerechtelijk recht en insolventie – mr. Pieter Wouters
Lezing 2 – Rang van schuldvorderingen in en buiten de boedel – prof. mr. Matthias Storme en prof. mr. Joeri Vananroye

MODULE 6: Sociale en fiscale aspecten
Brugge: dinsdag 15 november 2022, lokaal 6.01, 18:00 – 22:00
Antwerpen: woensdag 23 november 2022, d.O.02, 17:00 – 21:00
Lezing 1 – Curator en fiscus – prof. mr. Henk Verstraete
Lezing 2 – Sociaalrechtelijke verplichtingen – prof. Johan Peeters

MODULE 7: Deontologie en ereloon
Brugge: dinsdag 22 november 2022, lokaal 03.01, 18:00 – 22:00
Antwerpen: woensdag 30 november 2022, d.O.02, 17:00 – 21:00
Lezing 1 – Deontologie van de curator – mr. Hans De Meyer
Lezing 2 – Ereloon van de curator – mr. Annemie Moens en mr. Brigitte Vandermeulen

MODULE 8: Faillissement, natuurlijke personen en bestuurders
Brugge: dinsdag 29 november 2022, lokaal 03.01, 18:00 – 22:00
Antwerpen: woensdag 07 december 2022, d.O.05, 17:00 – 21:00
Lezing 1 – De gefailleerde de natuurlijke persoon en diens partner – prof. mr. Matthias Gesquière
Lezing 2 – De failliete rechtspersoon en de aansprakelijkheid van bestuurders – prof. dr. Bernard Tilleman

MODULE 9: Strafrechtelijke aspecten
Brugge: dinsdag 06 december 2022, lokaal 03.01, 18:00 – 22:00
Antwerpen: woensdag 14 december 2022, d.O.05, 17:00 – 21:00
Lezing 1 – Curator en strafrecht – raadsheer Hof van cassatie Filip van Volsem
Lezing 2 – Openbaar ministerie en curator – substituut-procureur Bart Van Hulst

MODULE 10: Internationale aspecten van insolventieprocedures
Brugge: dinsdag 13 december 2022, lokaal 03.01, 18:00 – 22:00
Antwerpen: woensdag 21 december 2022, d.O.02, 17:00 – 21:00
Lezing 1 – Internationaal privaatrecht en insolventieprocedures – prof. mr. Geert van Calster
Lezing 2 – Praktische vragen bij grensoverschrijdende faillissementen – rechter in ondernemingszaken de h. Rik Colman

Zie voor praktische info en de inschrijflink hier.

Author: Joeri Vananroye

Professor of economic analysis of law (KU Leuven), attorney (Quinz)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: