Rechtspersoonlijkheid voor robots?

robot

Volgens sommige voorspellingen zullen 1/3 van de bestaande jobs in 2025 uitgeoefend worden door robots. Deze voorspelling voor de nabije toekomst stelt het recht voor uitdagingen die niet langer als science fiction afgedaan kunnen worden. Een belangrijke vraag in dit verband betreft het juridische statuut van robots.

Zoals bekend, hanteert het recht op heden een binair onderscheid tussen rechtssubjecten en rechtsobjecten. Wat geen natuurlijke persoon of rechtspersoon is, is een rechtsobject, geen rechtssubject (tertium non datur). Naarmate robots op volwaardiger wijze aan het rechtsverkeer deelnemen, om niet te zeggen menselijker worden, moet dit onderscheid heroverwogen worden. Recht moet robotbestendig gemaakt worden, zo niet dreigen gevaarlijke lacunes te ontstaan (zie bv. over het recht en/van zelfrijdende wagens). De juridische techniek van de rechtspersoonlijkheid kan helpen om de artificiële techniek van de robot in het recht binnen te loodsen (lees ook hier). Zie hierover de prikkelende opinie van Rob van den Hoven van Genderen in NRC.

Author: Arie Van Hoe

Arie Van Hoe, Head of Legal VBO-FEB, voluntary scientific collaborator (University of Antwerp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: