Recente ontwikkelingen in het insolventierecht: overzicht van rechtspraak 2015-2016

In het raam van de grondige studie Insolventierecht aan de Rechtsfaculteit van de UA wordt sinds negen jaar op het einde van het semester een studieavond georganiseerd waarbij een groep masterstudenten hun bevindingen voorstellen aan het geïnteresseerd publiek.

De nieuwste editie van deze studieavond, die betrekking heeft op de jaargang 2015-2016, gaat door op woensdag 21 december 2016 om 19u in lokaal R001 (Stadscampus UA, R-blok).

Tijdens de studieavond zullen een aantal studenten toelichting geven bij het overzicht van rechtspraak dat werd samengesteld in het raam van de grondige studie. Alle studenten hebben een wetenschappelijke noot geschreven bij een recent vonnis of arrest m.b.t. insolventierecht. Een samenvatting van alle onderzochte rechtspraak wordt gebundeld tot een kort overzicht van rechtspraak. Het betreft zowel gepubliceerde als niet-gepubliceerde uitspraken over zekerheden, gerechtelijke reorganisatie, faillissement en collectieve schuldenregeling. Een selectie van de uitspraken uit het overzicht zal tijdens de studieavond becommentarieerd worden, het volledige overzicht van rechtspraak wordt als documentatie ter beschikking gesteld.

Deelname is gratis en iedereen is welkom. Meer info: melissa.vanmeenen@uantwerpen.be

Author: Arie Van Hoe

Arie Van Hoe, Head of Legal VBO-FEB, voluntary scientific collaborator (University of Antwerp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: