‘Law and…’-bewegingen in het privaatrecht: een frisse kijk op ons recht

Jura Falconis studiedag 28 april 2017, 12u30-16u30 (College De Valk, Leuven)

De verhouding van het recht tot andere disciplines vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten, waar het rechtsdenken van oudsher gekenmerkt wordt door pragmatisme en realisme. Geen wonder dat precies in deze omgeving het belang van de economische wetenschap voor de rechtsontwikkeling is ontstaan (Law & Economics). Het narratieve eigen aan de common law-traditie leidde er dan weer toe dat gezocht werd naar verbanden tussen recht en literatuur (Law & Literature). Is er wel een wezenlijk verschil met de uitleg van juridische teksten en fundamenteler nog: kan de literatuur een bijdrage leveren aan het oplossen van juridische vragen? Ook de verbanden met andere wetenschappen werden gelegd zodat er talrijke ‘ Law and…’-bewegingen het daglicht zagen .

De uitdaging is echter hoe juristen met deze multidisciplinariteit dienen om te gaan. Op welke wijze kan de informatie uit andere wetenschapsgebieden worden verdisconteerd in rechtswetenschap en rechtspraak, zonder dat afbreuk gedaan wordt aan de eigenheid van het recht? Dreigt de coherentie van het recht niet verloren te gaan en bestaat niet het gevaar dat het recht wordt geïnstrumentaliseerd?

Een studiedag van Jura Falconis op 28 april 2017 heeft tot doel aan dit noodzakelijke debat een fundamentele bijdrage te leveren en  richt zich tot een ruim publiek. Niet alleen juristen (magistraten, advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, wetgevingsambtenaren) en rechtsstudenten, maar ook beoefenaars van andere disciplines die geïnteresseerd zijn in de wisselwerking met het recht.

Programma

 • 12:30-13:00
  Ontvangst van de deelnemers met broodjeslunch
 • 13:00-13:15
  Verwelkoming en inleiding
  Prof. dr. Eric Dirix (KU Leuven), afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie
 • 13:15-13:45
  Economische analyse van het recht: enkele prikkels
  Prof. dr. Joeri Vananroye (KU Leuven), advocaat aan de balie van Brussel
 • 13:45-14:15
  Rechtsempirisch onderzoek in het privaatrechtelijk domein – waarheen en waarvoor?
  Prof. dr. Willem van Boom (Universiteit Leiden)
 • 14:15-14:45
  Recht en literatuur: een uitweg voor juristen met tunnelvisie
  Prof. dr. Koen Lemmens (KU Leuven), advocaat aan de balie van Brussel
 • 14:45-15:15
  Koffiepauze
 • 15:15-15:45
  Oude “pijn” in nieuwe zakken – Geschiedenis in de juridische Strijd om het Europees monetair crisisbeleid
  Prof. dr. Wim Decock (KU Leuven, Université de Liège)
 • 15:45-16:15
  Recht, cultuur en individuele zelfbeschikking
  Prof. dr. Marie-Claire Foblets (KU Leuven), directeur van het Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung
 • 16:15-16:30
  Besluit en uitleiding
  Prof. dr. Eric Dirix (KU Leuven), afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie

Inschrijven

Deelnameprijs: €100 (inclusief verslagboek)
(Studenten en KU Leuvenpersoneel nemen gratis deel, alumni van Jura Falconis en academici van andere universiteiten aan een gunsttarief van €50).

Alle info is ook terug te vinden op de website van Jura Falconis

Meteen inschrijven kan hier

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: