Het voorliggend ontwerp ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’: een tip van de sluier gelicht

Op de website van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht werden de slides gepubliceerd van de studiedag van 9 november met een overzicht van wat blijft en wijzigt in het voorliggende ontwerp, in de staat waarin het zich bevindt:

1. Concepten & beginselen van het nieuwe wetboek (deel 1): Alain François & Frank Hellemans
2. Concepts & principes du nouveau code (partie 2): Yves De Cordt
3. De invoering van de statutaire zetelleer: Kristof Maresceau
4. De kapitaalloze BV / La SRL sans capital: Diederik Bruloot & Henri Culot
5. Wat verandert in het bestuur van vennootschappen en verenigingen?  Marieke Wyckaert & Paul Alain Foriers
6. Titres des sociétés: Philippe Lambrecht
7. Uitgifte en overdracht van aandelen: Hans De Wulf
8. Nietigheid van besluiten en bestuurdersaansprakelijkheid: Robby Houben
9. Restructurations: Didier Willermain
10. Les modifications relatives à la résolution des conflits internes: Roman Aydogdu
11. Ontbinding en vereffening van vennootschappen: Eric De Bie
12. Overgangsrecht/le droit transitoire: Jean-Marie Nelissen Grade

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: