Het nieuwe insolventierecht in 10 modules

Opleiding curator en vereffenaar (UA en KU Leuven)

Op 1 mei 2018 wordt met Boek XX WER het vernieuwe insolventierecht van toepassing. KU Leuven, KULAK en UAntwerpen organiseren van 20 februari tot 15 mei 2018 in nauw overleg met de Rechtbanken aan Koophandel een nieuwe editie van de postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar met bijzondere aandacht voor het nieuwe insolventierecht.

Het betreft opnieuw een dubbele editie die van start gaat in Kortrijk en Brugge en enkele weken later wordt hernomen in Leuven, Hasselt en Antwerpen. De modules worden in twee reeksen op verschillende locaties aangeboden. Een overzicht van de modules en de sprekers:

1: Het nieuwe insolventierecht : Boek XX

1-Algemene situering van boek XXStan Brijs (Kortrijk en Leuven)
2-Het nieuwe toepassingsgebied van boek XX – Joeri Vananroye (Kortrijk en Leuven)

2: Redding van ondernemingen in moeilijkheden

1-Pre-procedurele insolventiemechanismenMarc Van Passel (Kortrijk en Leuven)
2-Procedure van gerechtelijke reorganisatie – Melissa Van Meenen (Kortrijk en Leuven)

3: Insolventiefunctionarissen binnen de insolventieprocedures

1-Actoren binnen het faillissement: curator en rechter-commissarisMiet Debucqoy (Kortrijk) en Jacques Maes (Leuven)
2-Andere actoren in boek XX  Thierry Gernay (Kortrijk) – Toon Lysens (Leuven)

4: De afwikkeling van een faillissement

1-Werkwijze van de curator 1: opstart, beheer faillissement, elektronisch beheer via RegSol, …Annemie Moens (Kortrijk en Leuven)
2-Werkwijze van de curator 2: beheer faillissement – Ilse van de Mierop (Kortrijk en Leuven)

5: Boedel, zekerheden, rangregeling en lopende overeenkomsten

1-Boedelsamenstelling, zekerheden en rangregelingMatthias Storme (Kortrijk en Hasselt)
2-Lopende overeenkomsten en boedelschulden in WCO en faillissementCharles A. Leunen (Kortrijk en Hasselt)

6: Vastgoed en insolventie

1-Privaatrechtelijke verplichtingen bij de vereffening van vastgoed Vincent Sagaert (Brugge) – Ruud Jansen (Hasselt)

2-Administratiefrechtelijke verplichtingen bij de vereffening van vastgoed en milieuaspectenIsabelle Larmuseau (Brugge en Hasselt)

7: Aansprakelijkheid en insolventie

1-Bestuursaansprakelijkheid bij insolventieproceduresBernard Tilleman (Brugge en Antwerpen)
2-Strafrechtelijke aansprakelijkheid in insolventieproceduresBart Spriet (Brugge en Antwerpen)

8: Workshop balangsanalyse en fraude detectie

Balansanayse in het licht van insolventieprocedures, met inbegrip van waarderingsregels en ontdekken van fraude: workshop met casussen – onder leiding van Filip de Mey (Brugge en Antwerpen)

9:  Arbeidsrechtelijke, sociaalrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten bij insolventieprocedures

1-Arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten bij insolventieproceduresChris Persyn (Brugge en Antwerpen)
2-Fiscaalrechtelijke aspecten bij insolventieproceduresMark Delanote (Brugge en Antwerpen)

10: Internationale insolventieprocedures / vereffening van vennootschappen buiten faillissement

1-Internationale insolventieprocedures boek XX en Europese insolventieverordeningPatrick Wautelet (Brugge en Antwerpen)
2-Vereffening van vennootschappen en verenigingen buiten faillissement Ann van den Kerkhof (Brugge) en Robby Houben (Antwerpen)

Praktische informatie en een link voor inschrijving vindt u hier.  Informatie over het verslagboek van de vorige editie, uitgegeven bij Intersentia, vindt u hier.

Author: Joeri Vananroye

Professor of economic analysis of law (KU Leuven), attorney (Quinz)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: