6 interuniversitaire studiedagen over het nieuwe vennootschapsrecht

Op 4 juni 2018 werd het wetsontwerp voor een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingediend in de Kamer. Als alles verloopt zoals gepland, treedt de nieuwe regeling in werking vanaf 1 januari 2019.

De rechtsfaculteiten van 7 Belgische universiteiten bieden vanaf september op 6 locaties een volledig overzicht van alle belangrijke wijzigingen: van de afschaffing van het kapitaal in de BV(BA) tot de wijziging van de vereffeningsprocedure, van de spelregels bij aandeelhoudersruzies tot de regels over aandelenoverdrachten, van de kapitaalverhoging in de NV tot de toegelaten activiteiten door VZW’s.

Bekijk hier de folder. Meer info en inschrijven kan hier.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: