Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: (r)evolutie? Studienamiddag TBH/RDC 14 november 2018

Op 14 november 2018 organiseert het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de Droit Commercial Belge een studienamiddag over het nieuwe vennootschapsrecht dat in de steigers staat. Het belang van (ook) deze hervorming voor de rechtspraktijk kan moeilijk overschat worden. Veel innovaties zullen het vennootschapsrecht drastisch veranderen. Onder meer: de vermindering van het aantal vennootschapsvormen, de afschaffing van bepalingen van het huidige wetboek die duidelijk verouderd zijn of die onnodige obstakels vormen voor het moderne en dynamische functioneren van vennootschappen, de herschikking van het huidige regime van de besloten vennootschap, dat een geheel nieuw vehikel zal worden, flexibel en zonder kapitaal, de mogelijkheid voor beursgenoteerde vennootschappen om een systeem in te voeren waarbij bepaalde aandelen een dubbel stemrecht hebben; de invoering van een plafond voor de vaststelling van bestuurdersaansprakelijkheid, de integratie van het verenigingsrecht,  …

PROGRAMMA

Onder het voorzitterschap van / Sous la présidence de Jean-Marie NELISSEN GRADEExpert voor de hervorming van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen Ere-advocaat bij het Hof van Cassatie, Emeritus hoogleraar KU Leuven

13:30  Onthaal deelnemers
14:00  Esprit et principes de la réforme, par Xavier DIEUXAvocat au Barreau de Bruxelles – Willkie Farr & Gallagher LLP, Professeur à l’ULB
14:30  De coöperatieve vennootschap, de erkende vennootschappen, de VZW, de IVZW en de stichtingen, door Dirk VAN GERVENAdvocaat aan de Balies van Brussel en New York – NautaDutilh, Directeur Vormingsinstituut voor Advocaten (Balie Brussel)
15:00 SRL : La nouvelle forme naturelle de société, par Henri CULOTAvocat au Barreau de Bruxelles – Praetica, Professeur à l’UCLouvain et à l’USL-B, et Didier WILLERMAINAvocat au Barreau de Bruxelles – Willkie Farr & Gallagher LLP, Maître de Conférences à l’ULB

15:30    Pauze

16:00    Nouveautés en matière de SA et de sociétés cotées, par Eric POTTIERAvocat au Barreau de Bruxelles – Linklaters LLP, Maître de Conférences à l’ULiège, et Thierry L’HOMMEAvocat au Barreau de Bruxelles – Linklaters LLP, Collaborateur de l’ULiège
16:30    Aansprakelijkheden en nietigheden, door Hans DE WULFHoogleraar UGent, Financial Law Institute
17:00    Uitsluiting en uittreding, door Robby HOUBENProfessor Universiteit Antwerpen, Advocaat Balie Antwerpen – Baker Mckenzie
17:30  Conclusies

Datum en plaats 
Woensdag 14 november 2018, 14u-18u
Koninklijke Bibliotheek van België, Keizerlaan 4, 1000 Brussel
Ingang via «De Kunstberg» / Entrée « Le Mont des Arts».

Voor meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving: http://www.rdc-tbh.be/nl/events/studienamiddag-van-het-tijdschrift-voor-belgisch-handelsrecht-het-nieuwe-wetboek-van-vennootschappen-en-verenigingen-revolutie/

 

 

Author: Arie Van Hoe

Arie Van Hoe, Head of Legal VBO-FEB, voluntary scientific collaborator (University of Antwerp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: