“Het insolventierecht permanent in de steigers”

Oratie door Professor Eric Dirix bij toelating tot het emeritaat beschikbaar

Bij Intersentia verscheen in de reeks Acta Falconis de oratie die Professor Eric Dirix uitsprak bij de toelating tot het emeritaat: Het insolventierecht permanent in de steigers. Deze oratie is ook hier te consulteren via de website van de Leuvense Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het boekje bevat ook de laudatio uitgesproken door Professor Vincent Sagaert.

Opmerkelijk in deze rede is het pleidooi voor een minder aandeelhoudersvriendelijk insolventierecht:

“Ons insolventierecht is te vriendelijk voor de aandeelhouders. Zo wordt aanvaard dat ook na faillissement compensatie mogelijk blijft tussen de schuldvordering die de vennoot heeft op de vennootschap en de vordering van de vennootschap tot volstorting van de aandelen. Moet men schuldvorderingen van aandeelhouders niet principieel beschouwen als kapitaal of minstens als achtergesteld? Verder rijst de vraag of bij een reorganisatie het wel correct is om de
schuldeisers enkel af te rekenen op de liquidatiewaarde zonder rekening te houden met de going concern-meerwaarde. Is het ‘fair’ dat de aandeelhouders een tweede
leven krijgen op de kap van de schuldeisers? Moet zeker bij grote ondernemingen niet meer gedacht worden aan een overdracht van aandelen?” (p. 51)

*  *  *

Andere oraties die gratis te consulteren zijn op hogervermelde website zijn o.m.:

Zie voor een overzicht van alle beschikbare Leuvense oraties hier.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: