Donkere wolken boven GROG: het arrest Plessers

In het jongste nummer van de Juristenkrant (nr. 391, 12 juni 2019) bespreken Stan Brijs en ik het arrest Plessers (zie hierover eerder op deze blog). Dit arrest stelt de verhouding tussen het insolventierecht en het arbeidsrecht op scherp.

Nu het insolventierecht niet langer exclusief gericht is op discontinuïteit van de schuldenaar maar continuïteit van de onderneming centraal stelt, dient vastgesteld te worden dat de structuren daarop niet aangepast zijn. Het arrest Plessers biedt de gelegenheid om de verhouding tussen insolventierecht en arbeidsrecht te herconceptualiseren, los van a priori overwegingen. De echo van het arrest Plessers laat zich thans horen doorheen Europa.

Author: Arie Van Hoe

Arie Van Hoe, Head of Legal VBO-FEB, voluntary scientific collaborator (University of Antwerp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: