Suggesties voor onder de kerstboom

Het is de tijd van het jaar om pakjes onder de kerstboom te leggen. Wie familieleden of vrienden met bijzondere interesse in het insolventierecht heeft (innige deelneming), weet zich dit jaar van keuzestress bespaart. Zeer recent zijn immers twee indrukwekkende boeken verschenen die het famielilid/de vriend(in) in kwestie de volledige kerstvakantie zoet zullen houden. Beide werken, en hun auteurs, verdienen het even in de spotlights geplaatst te worden.

Het eerste boek is de nieuwe editie van de gekende Manuel de l’insolvabilité de l’entreprise, geschreven door een schare van vooraanstaande auteurs, onder bezielende leiding van Ivan Verougstraete, voorzitter emeritus Hof van Cassatie.

Het tweede boek, Traite du droit de l’insolvabilité, is van de hand van Mr Alain Zenner, en kan in zekere zin beschouwd worden als de opvolger van het eerdere boek van Mr Zenner, Dépistage, faillites & concordats (1998).

Beide boeken bestuderen het insolventierecht in de breedte en in de diepte. Ze benaderen dan ook elk 2000 pagina’s. De grote waarde van deze boeken voor de rechtspraktijk is een evidentie.

Author: Arie Van Hoe

Arie Van Hoe, Head of Legal VBO-FEB, voluntary scientific collaborator (University of Antwerp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: