De openportaalbenadering (nu meer dan ooit)

Elk advocatenkantoor heeft ondertussen via LinkedIn laten weten dat het beschikbaar blijft voor haar cliënten. Dit is het minste van wat – volgens de wetgever – een essentiële beroepsgroep verwacht mag worden. Huidige post is geen reclame maar strekt er gewoon toe de fundamentals van de procedure van gerechtelijke reorganisatie in herinnering te brengen, en dan in het bijzonder de openportaalbenadering.

De drempel voor toegang tot de gerechtelijke reorganisatie is laag. De procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt geopend indien de continuïteit van de onderneming, onmiddellijk of op termijn bedreigd is (art. XX.45, § 1, eerste lid WER). Spijtig genoeg bevinden veel ondernemingen zich vandaag in deze situatie. Bijkomend geldt dat de staat van faillissement van de schuldenaar op zich niet uitsluit dat een procedure van gerechtelijke reorganisatie kan worden geopend of voortgezet (art. XX.45, § 3 WER). De “triage” van gezonde en ongezonde ondernemingen gebeurt niet bij aanvang van de procedure van gerechtelijke reorganisatie. Bijkomend geldt dat de de verplichting tot aangifte van faillissement opgeschort is vanaf de neerlegging van een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie en dit zolang de opschorting duurt (art. XX. 102 WER).

Over de (on)zin van de openportaalbenadering kan in gewone tijden onder academici gepalaverd worden. In deze ongewone tijden biedt zij een eenvoudige – doch niet waterdichte – bescherming voor vele ondernemingen (althans wat bestaande schulden betreft). Samen met andere (overheids)maatregelen kan zij perspectief bieden voor economisch waardevolle ondernemingen.

 

Author: Arie Van Hoe

Arie Van Hoe, Head of Legal VBO-FEB, voluntary scientific collaborator (University of Antwerp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: