Webinar ‘WVV vraagstukken’ over schuldeisersbescherming bij uitkeringen, vereffening en intragroepsverrichtingen

Een aantal recente fundamentele wijzigingen in het ondernemingsrecht beogen flexibilisering maar brengen tegelijk de bescherming van de schuldeiser mogelijk in het gedrang. De vraag stelt zich in welke mate de vennootschapsschuldeiser nog bescherming vindt onder het WVV, en welke instrumenten ter beschikking zijn van de schuldeiser.

In een webinar van KMO Campus op 18 maart 2021 onderzoeken professor Joeri Vananroye en dr. Gillis Lindemans, beide advocaat bij Quinz, de mogelijkheden en uitdagingen voor schuldeisers onder het WVV.

De docenten bespreken de algemene principes en passen dit toe op uitkeringen, de vereffening en verrichtingen binnen een vennootschapsgroep en met andere insiders.

Onder meer komen de volgense onderwerpen aan bod:

 • Vennootschapsbelang, wettelijke specialiteit en pauliana als instrument van schuldeisersbescherming
 • Toepassing: Openlijke en verkapte uitkeringen
 • Toepassing: Vereffening
 • Toepassing: Intragroepsverrichtingen en andere verrichtingen met insiders

 • Inschrijven: 18/03/2021 (14-16u) | 150 EUR + BTW
 • Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis.

Dit maakt deel uit van een ruimere reeks webinars van KMO Campus over het WVV. Komen nog aan bod:

 • De financiële verantwoordelijkheden van bestuurders  | Inschrijven sessie
  Door Prof. Diederik BRULOOT (Universiteit Gent) | 30/04/2021 | 150 EUR + BTW

  Het opvolgen van de financiële toestand van de vennootschap is één van de fundamentele verplichtingen van bestuurders van rechtspersonen. Het WVV zet deze verantwoordelijkheid veel meer dan vroeger in de verf.

Opzet van deze uiteenzetting is om de precieze draagwijdte van de verschillende verantwoordelijkheden van bestuurders in dit verband voor de praktijk te duiden, onder meer bij uitkeringen,  de alarmbelprocedure, wrongful trading e.a.

Op het vlak van de inrichting en de werking van het intern en extern bestuur van vennootschappen brengt het vennootschapsrecht gevoelige wijzigingen mee.

De wijzigingen bieden nieuwe toepassingsmogelijkheden, in het kader van de inrichting van het bestuursmodel in vennootschapsgroepen, en zijn tevens relevant  in het kader van het maken van afspraken tussen investeerders bij de opzet van een nieuwe vennootschap of het aangaan van een joint venture.

In dit webinar onderzoekt Prof. Kristof MARESCEAU de verschillende keuzemogelijkheden om bestuursorganen in te richten bij vennootschappen en vennootschapsgroepen.

Conflicten tussen aandeelhouders en/of (een deel van) het bestuur kunnen kunnen leiden tot een vertrouwensbreuk of patstelling in de vennootschap.

Dit seminarie biedt een overzicht van de drukkingsmiddelen en gerechtelijke actiemiddelen waarover de aandeelhouders, de vennootschap en de bestuurders in het raam van een dergelijk conflict beschikken.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de gerechtelijke geschillenregeling die door het WVV werd gewijzigd en die een aantal interessante nieuwe mogelijkheden biedt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: