The origin of corporations

moulins-toulouse

Het ontstaan van de moderne vennootschap, met kenmerken zoals rechtspersoonlijkheid, beperkte aansprakelijkheid, overdraagbaarheid van aandelen en gecentraliseerd bestuur, wordt traditioneel gesitueerd in de 17de eeuw met de oprichting en ontwikkeling van de Vereenigde Oostindische Compagnie.

Recent herondekt historisch onderzoek situeert de geboorte van de moderne vennootschap evenwel enkele eeuwen vroeger. In zijn proefschrift van 1953 (bespreking hier) beschrijft Sicard de werking en het ontstaan van de Société des moulins de Bazacle te Toulouse. Lang voor de  Vereenigde Oostindische Compagnie, in 1372 om precies te zijn, was de kern van de vennootschap hier reeds waarneembaar (zie hierover).

Het onderzoek van Sicard dreigde tussen de plooien van de geschiedenis te vallen. Daar is vorig jaar verandering in gekomen. Een vertaling van het boek van Sicard werd gepubliceerd door Yale University Press (zie hier). Het boek biedt een boeiend inzicht in het ontstaan en de werking van de rudimentaire vennootschap(-sgroep).

Author: Arie Van Hoe

Arie Van Hoe, Head of Legal VBO-FEB, voluntary scientific collaborator (University of Antwerp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: