Intellectuele-eigendomsrechten als verhaalsobject

Proefschrift (Universiteit Utrecht) over verhaal van vorderingen door uitwinning van ie-rechten

Online is in open access een recent proefschrift beschikbaar over de uitwinning van intellectuele eigendomsrechten (“ie-rechten”). 

Dit proefschrift werd door dr. A. Keur in 2016 verdedigd aan de Universiteit Utrecht. In het Nederlands recht ziet de auteur als voornaamste bezwaren bij de uitwinning van ie-rechten:

“a) ontbreken van een uniforme wettelijke regeling voor het vestigen van zekerheidsrechten of het leggen van verhaalsbeslag op ie-rechten;

b) ontbreken van een uniforme wettelijke regeling voor derdenwerking van zekerheidsrechten of beslaglegging, inclusief het instellen van een register voor (alle) ie-rechten;

c) ontbreken van een uniforme wettelijke regeling omtrent de verplichtingen van een ie-rechthebbende nadat een pandrecht op een ie-recht is gevestigd of daarop verhaalsbeslag is gelegd;

d) ontbreken van een uniforme wettelijke regeling voor de wijze van executie van ie-rechten en de mogelijkheid om alle ie-rechten op andere wijze te verkopen dan in het openbaar.”

Author: Joeri Vananroye

Professor of economic analysis of law (KU Leuven), attorney (Quinz)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: