Themis-recyclage insolventie- en beslagrecht te Leuven, Brussel, Hasselt of Kortrijk

In oktober wordt op vier locaties op een namiddag of avond een overzicht gegeven van de recente ontwikkelingen in het nationaal en grensoverschrijdend insolventierecht, het beslagrecht en het pandrecht. De onderwerpen op elk van de locaties zijn de volgende:

Insolventieprocedures met grensoverschrijdende elementen
Prof. dr. Geert Van Calster, gewoon hoogleraar KU Leuven

Voor bedrijven verankerd in België, wordt een contact en contract heel snel internationaal. Net zoals vis-a-vis pure Belgische situaties, gaan zulke relaties niet altijd
van het spreekwoordelijke leien dakje. Evenmin als bij die Belgische contacten hoeft het daarom onmiddellijk om werkelijke grensoverschrijdende vereffeningen te
gaan. De Europese ‘Insolventie’Verordening dekt de vele gradaties van betalingsmoeilijkheden. Zij heeft hiermee ook een onmiddellijke impact bv. op zekerheden, eigendomsvoorbehoud, e.d.m.

Faillissement en gerechtelijke reorganisatie in het nieuwe boek XX WER
Prof. dr. Joeri Vananroye, hoofddocent KU Leuven m.m.v.
Roel Verheyden, doctoraatsbursaal KU Leuven

Op 1 mei 2018 is het nieuwe boek XX van het Wetboek Economisch Recht inzake de insolventie van ondernemingen in werking getreden. In deze sessie wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste internrechtelijke wijzigingen aan het faillissement en
gerechtelijke reorganisatie.

Actuele ontwikkelingen en tendensen inzake beslagrecht
mr. Rubben Lindemans, advocaat balie Brussel

Het beslagrecht is relatief gespaard gebleven van de recente door de Minister van Justitie aangevatte hervormingen van het basisrecht. Dit betekent niet dat het beslagrecht de voorbije jaren heeft stilgestaan; het is immers bij uitstek een rechtstak die via en door de
rechtspraak wordt ontwikkeld. Tijdens de uiteenzetting zullen diverse actuele tendensen inzake beslagrecht worden besproken in het licht van de recente rechtspraak.

Roerende zekerheden na inwerkingtreding van de Pandwet
Prof. dr. Matthias E. Storme, gewoon hoogleraar KU Leuven

Op 1 januari 2018 is de nieuwe Pandwet in werking getreden. Daarnaast blijven er nog een reeks andere regels gelden voor diverse andere roerende zekerheden.
In deze lezing wordt een overzicht gegeven van het geldende recht door het geheel van de relevante regels te combineren en wordt gepoogd een oplossing te geven bij de vragen die rezen bij de toepassing van het nieuwe recht.

Het volledig programma en de inschrijvingsmodaliteiten kan u vinden in de folder.

2 thoughts on “Themis-recyclage insolventie- en beslagrecht te Leuven, Brussel, Hasselt of Kortrijk”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: