Belgische Corporate Governance Code 2020

De nieuwe Belgische Corporate Governance Code 2020 is vandaag voorgesteld. De code is van toepassing op vennootschappen naar Belgisch recht waarvan de aandelen verhandeld worden op een gereglementeerde markt (‘genoteerde vennootschappen’) zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De Corporate Governance Code 2020 is de derde editie van de Belgische Corporate Governance Code en vervangt de eerdere versies die in 2004 en 2009 werden gepubliceerd.

De Code 2020 is verplicht van toepassing op de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020 (‘verplichte toepassing’). De vennootschap kan er echter voor kiezen om de Code 2020 reeds toe te passen voor de verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019 (‘optionele toepassing’). In beide gevallen vervangt de Code 2020 de Code 2009. De Corporate Governance Code 2020 kan hier geraadpleegd worden.

Author: Arie Van Hoe

Arie Van Hoe, Head of Legal VBO-FEB, voluntary scientific collaborator (University of Antwerp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: