Ondertussen in Nederland: WHOA aangenomen door Tweede Kamer

Op 26 mei 2020 werd het Nederlandse Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De officiële tekst van het gewijzigde wetsvoorstel is nu te vinden op de website van de Eerste Kamer, waar het wetsvoorstel thans aanhangig is.

Een week ervoor (op 19 mei 2020) had de Tweede Kamer ook al gestemd over de amendementen die gezamenlijk door de ChristenUnie, de PvdA en de SP op de WHOA waren ingediend. Vier amendementen werden aangenomen:

  • Gesecuriseerde schuldeisers zijn enkel bevoorrecht op de waarde die zij naar verwachting in een faillissement volgens de wettelijke rangorde op basis van hun pand- of hypotheekrecht zouden verkrijgen (de eerste waterval). Op de going concern surplus die wordt bewerkstelligd door de WHOA (de tweede waterval) hebben gesecuriseerde schuldeisers geen bevoorrechte aanspraak.
  • De schuldeisers die behoren tot een tegenstemmende klasse, bestaande uit kleine ondernemingen met vorderingen uit geleverde goederen of diensten of uit een onrechtmatige daad, hebben recht op een minimale uitkering van 20% van hun schuldvorderingen, tenzij voor een lagere uitkering een zwaarwegende grond bestaat. De lezer herkent de gelijkenissen met de (algemenere) Belgische en Oostenrijkse 20%-regel.
  • Het recht op contanten zoals opgenomen in het aanvankelijke wetsvoorstel, waarover we op deze blog kritisch waren, werd voor de tegenstemmende klasse van gesecuriseerde schuldeisers geschrapt. Zij kunnen echter niet worden verplicht om genoegen te nemen met aandelen of certificaten, maar wel met uitstel van betaling.
  • De WHOA wordt over drie jaar geëvalueerd.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie & Veiligheid zal het wetsvoorstel op 2 juni 2020 in procedurevergadering bespreken en daarin bepalen hoe de verdere behandeling zal verlopen.

Frederik De Leo

Author: Frederik De Leo

Lawyer (NautaDutilh), Visiting professor (UHasselt, University of Leuven)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: