Ministerraad keurt voorontwerpen van nieuw ondernemingsrecht en nieuw vennootschapsrecht goed

Minister Geens: “Een aantrekkelijk investeringsland blijven is een absolute vereiste, we mogen niet achterophinken door niet aangepaste wetgeving of rechtspraak.”

De Ministerraad keurde op de vooravond van 21 juli de voorontwerpen goed van, onder meer, een modernisering van het ondernemingsrecht en de invoering van een nieuw Wetboek voor vennootschappen en verenigingen.Het persbericht op de website van de Minister van Justitie vindt u hier.

De modernisering van het ondernemingsrecht bestaat uit o.m. een afschaffing van de antieke “koopman” of “handelaar als aanknopingspunt, de omvorming van de Rechtbank van Koophandel in een ondernemingsrechtbank en de uitrol van het nieuw ondernemingsbegrip dat in het ontwerp-boek XX werd geïntroduceerd. De Minister:

Bijna een miljoen ‘ondernemingen’ meer

Er wordt een nieuw ondernemersbegrip ingevoerd en de handelaar als referentiebegrip verdwijnt. Het Wetboek van Koophandel wordt geïntegreerd in het Wetboek Economisch Recht. In de toekomst zullen vrije beroepen (dokters, advocaten, architecten…), landbouwers en vzw’s als ondernemingen worden beschouwd. Zo zal ons land straks een miljoen meer ondernemingen tellen. Daarbij wordt de rechtbank van koophandel omgevormd tot de ondernemingsrechtbank. Deze ondernemingsrechtbank zal bevoegd zijn voor alle geschillen tussen ondernemingen. Het sluitstuk van deze hervorming is de insolventiewetgeving die al gestemd werd op 13 juli jl. en die ook van toepassing zijn op alle ondernemingen.

Wellicht nog spectaculairder is de Umschwung in het vennootschaps- en verenigingenrecht. De Minister:

Naar een aantrekkelijk vennootschaps- en verenigingsrecht

Er komt één Wetboek voor vennootschappen en verenigingen waarbij de eigenheid van verenigingen wordt gerespecteerd. Het uitkeren van winst wordt het enige onderscheid tussen een vennootschap en vereniging. Er kan geen winstuitkering binnen de VZW dan voor het belangloos doel. Voor het overige verandert er niets aan de VZW. De vele ondernemingsstructuren (17) worden herleid tot de Maatschap, de Besloten Vennootschap (BV), de Naamloze Vennootschap (NV) en de Coöperatieve Vennootschap (CV). De BV wordt de meest flexibele vennootschapsvorm. Zowel de NV als de BV zullen voor voortaan door één persoon kunnen worden opgericht. Hierdoor zal de éénpersoons-BVBA verdwijnen. Daarnaast zal België ook één van de eerste landen zijn in Europa die de mogelijkheid geeft aan BV’s om naar de beursgenoteerd te worden. Meervoudig stemrecht wordt statutair mogelijk in de BV en in de niet-genoteerde NV. In de genoteerde NV kunnen de statuten in ten hoogste dubbel stemrecht voorzien voor trouwe aandeelhouders. De kapitaalsvereiste van 6.200 euro in de BV wordt afgeschaft. Daartegenover staat wel dat er een versterkt financieel plan moet kunnen worden voorgelegd De bestuurdersaansprakelijkheid wordt beperkt op basis van omvang en grootte van de onderneming.

Zie hier voor een overzicht van de posts op deze blog over nieuwe wetten of wetgevende initiatieven.

One thought on “Ministerraad keurt voorontwerpen van nieuw ondernemingsrecht en nieuw vennootschapsrecht goed”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: