In het vennootschapsbelang: liber amicorum Herman Braeckmans

Eric Dirix, Robby Houben, Eddy Wymeersch, Antwerpen, Intersentia, xx + 588 blz.

De Universiteit Antwerpen viert vandaag het emeritaat van Professor Herman Braeckmans. Bij die gelegenheid wordt hem een liber amicorum overhandigd. Dit boek omvat de volgende bijdragen uit het vennootschaps,- financiëel, insolventie- en ondernemingsrecht:

1.
Jean-Pierre Blumberg
Voorkennis in het kader van het vrijwillig openbaar bod anno 2017
2.
Diederik Bruloot
Financiële steunverlening bij de verwerving van eigen aandelen door een derde in de BVBA: Wat moeten we daarmee?
3.
Michel Coipel
Les conflits d’intérêts dans les ASBL
4.
Yves De Cordt
Pot-pourri de droit des sociétés
5.
Hans De Wulf
Flexibele en hybride besloten en personenvennootschappen: van klemmend corset tot kleurrijke veelvormigheid
6.
Xavier Dieux
Les groupes de sociétés: Un état des lieux
7.
Eric Dirix
Voortschrijdend inzicht en zwarte zwanen in het insolventierecht
8.
Thierry Dupont en Erwin Vanderstappen
De commissaris na de Europese audithervorming van 2014
9.
Philippe Ernst
De onafhankelijkheid van de commissaris na de audithervorming van 2016
10.
Paul Alain Foriers en Runa Vander Eeckt
Aspects du contrat de société (réflexions autour d’une réforme)
11.
Alain François
Met rustige vastheid vijlen aan de vaste vertegenwoordiger?
12.
Koen Geens en Marieke Wyckaert
De kwestie van de zetel van de vennootschap, een perpetuum mobile?
13 .
Guy Horsmans
Le juge des entreprises
14.
Robby Houben
Het recht om de algemene vergadering te laten samenroepen en de agenda ervan te bepalen
15.
Ruud Jansen
De ontbinding en vereffening van de vereniging van mede-eigenaars
16.
Geert Jocqué
De quasi-immuniteit van de bank voor overschrijvingen
17.
Philippe Lambrecht en Nathalie Ragheno
Continuité des entreprises : Succès ou faillite de la loi ?
18.
Johan Meeusen en Miroslawa Myszke-Nowakowska
Cross-Border Corporate Mobility in the European Union: Belgium and Poland Compared
19.
Bruno Peeters
Pleidooi voor een meer functionele opdeling van het toepassingsgebied van de vennootschaps- en de rechtspersonenbelasting
20.
Denis Philippe
La Convention Unidroit sur l’affacturage international
21.
Joëlle Rozie en Patrick Waeterinckx
Zet de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon het materieel strafrecht buitenspel?
22.
Stefan Rutten en Melissa Vanmeenen
De zaakvoerder-borgsteller: een vogel voor de kat?
23.
Gert Straetmans en Lander Van Gucht
Consumentenkrediet en de bescherming van de consument
24.
Reinhard Steennot
Nieuwe regelen inzake hypothecair krediet: een verruimd toepassingsgebied en de introductie van gedetailleerde precontractuele informatieverplichtingen
25.
Michel Tison
De intrusieve toezichthouder en het informatieparadigma. Beschouwingen bij
de regulering van financieelproductinterventie
26.
Joeri Vananroye en Gillis Lindemans
Let’s get physical: over vrije keuze en verandering van toepasselijk vennootschapsrecht
27.
Anne-Marie Van den Bossche
De mededingingsrechtelijke beoordeling van fusies naar Europees en Belgisch recht anno 2016
28.
Dirk Van Gerven
Een leven na de ontbinding
29.
Jan Wouters
Private standaarden in het internationaal economisch recht: enkele kanttekeningen
30.
Eddy Wymeersch
Corporate governance: een drievoudige blik

One thought on “In het vennootschapsbelang: liber amicorum Herman Braeckmans”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: