Tekst ontwerp-WVV beschikbaar

Op de website van de Kamer is de tekst van het Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen beschikbaar.

Zie hier voor posts over deze en andere nieuwe wetgeving (goedgekeurd of in de legistieke pijplijn).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: