Studiedag “Nieuw Ondernemingsrecht” (KU Leuven en Balie Brussel)

Leuven, vrijdag 19 oktober 2018 en Brussel, maandag 5 november 2018

Studienamiddag met minister Koen Geens, Filiz Korkmazer, Joeri Vananroye, Wannes Vandenbussche, Marc Van de Looverbosch, Benoît Allemeersch, Stijn De Dier, Dirk Van Gerven, Sven Sobrie, Marieke Wyckaert, Wouter Devroe en Jules Stuyck

nieuwe ondernemingsrecht grootDe Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht treedt in werking op 1 november 2018. Deze Wet valt in de eerste plaats op door wat wordt afgeschaft: de handelaar, het Wetboek van Koophandel en de Rechtbank van Koophandel. Het ondernemingsbegrip dat in de plaats komt werkt niet met een limitatieve lijst van daden van koophandel, maar omvat elke zelfstandige, elke privaatrechtelijke rechtspersoon en elke vennootschap. Dit ondernemingsbegrip bepaalt sinds 1 mei 2018 reeds het toepassingsgebied van het faillissement en de gerechtelijke reorganisatie.

Hiermee wijzigt een belangrijk stuk juridische basiskennis voor elke jurist. Al was het maar omdat de kans groot is dat een jurist en/of de organisatie waar zij werkt zelf een ‘onderneming’ is.

Het Instituut voor Handels- en Insolventierecht (KU Leuven) en het Vormingsinstituut voor Advocaten (Balie Brussel) organiseren een studienamiddag waarin de praktische gevolgen van de wijzigingen aan het WER, het BW, het W.Venn. en het Ger.W worden uiteengezet. Die studienamiddag vindt zowel plaats in Leuven als in Brussel (wel met gecondenseerd programma). De referaten in op de studienamiddag worden gebundeld in een boek uitgegeven door Intersentia. Inschrijven kan o.a. via www.pvthemis.be.

De aandacht gaat uiteraard naar nova, zoals de regels inzake het optreden van organisaties zonder rechtspersoonlijkheid. Daarnaast worden enkele klassieke leerstukken opgefrist naar aanleiding van de uitbreiding van hun toepassingsgebied, zoals het ondernemingsbewijsrecht, de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank of de bestuursaansprakelijkheid na faillissement.

Enkele vragen die zeker aan bod zullen komen:

  • Is elke bestuurder van een vennootschap of VZW nu zelf ook een onderneming?
  • Geldt het ‘vermoeden van hoofdelijkheid’ voortaan ook voor vrije beroepers?
  • Wat zijn de praktische gevolgen van de inschrijvingsplicht en de boekhoudplicht voor maatschappen?
  • Is de Ondernemingsrechtbank bevoegd voor geschillen over de overdracht van aandelen?
  • Wordt voortaan de advocaat die een ontvangen factuur niet protesteert vermoed deze te hebben aanvaard?
  • Hoe kan een feitelijke vereniging worden gedagvaard in het licht van het nieuwe art. 703 § 2 Ger.W.?
  • Valt ook een onderwijsinstelling onder de regels inzake markpraktijken?

Programma Leuven (vrijdag 19 oktober 2018)

12:50 Verwelkoming Voorzitter
13:00 Krachtlijnen van de hervorming van het ondernemingsrecht Prof. Dr. Koen Geens (KU Leuven), minister van Justitie
13:20 De “onderneming” nieuwe stijl als centraal aanknopingspunt in het ondernemings-, insolventie- en gerechtelijk recht Prof. Dr. Joeri Vananroye (KU Leuven), advocaat
14:00 Ondernemingsbewijsrecht Mr. Marc Van de Looverbosch (KU Leuven), advocaat
14:30 Ondernemingsrechtbank: bevoegdheid en werking Prof. Dr. Benoît Allemeersch (KU Leuven), advocaat
14:50 Pauze
15:20 Wat wijzigt er voor stichting, VZW, maatschap, feitelijke vereniging en voor hun leden en bestuurders? Mr. Dirk Van Gerven, advocaat, directeur VIA
15:50 Wat wijzigt er voor het optreden in rechte van organisaties zonder rechtspersoonlijkheid? Dr. Sven Sobrie (KU Leuven), advocaat
16:10 Faillissementsaansprakelijkheid van bestuurders en feitelijke bestuurders in Boek XX WER Prof. Dr. Marieke Wyckaert (KU Leuven), advocaat
16:50 Het toepassingsgebied van het mededingingsrecht, het marktpraktijkenrecht en het consumentenrecht Prof. Dr. Wouter Devroe (KU Leuven), advocaat
17:10 Kritische evaluatie en vooruitblik Prof. Dr. Em. Jules Stuyck (KU Leuven), advocaat
17:30 Einde

 

Programma Brussel (maandag 5 november 2018)

12:50 Verwelkoming Voorzitter
13:00 Krachtlijnen van de hervorming van het ondernemingsrecht Mevr. Filiz Korkmazer, adviseur kabinet van Justitie
13:20 De “onderneming” nieuwe stijl als centraal aanknopingspunt in het ondernemings-, insolventie- en gerechtelijk recht Prof. Dr. Joeri Vananroye (KU Leuven), advocaat
14:00 Ondernemingsrechtbank: bevoegdheid en werking Dr. Stijn De Dier (KU Leuven), advocaat
14:20 Ondernemingsbewijsrecht Dr. Wannes Vandenbussche (KU Leuven), advocaat
14:50 Pauze
15:20 Wat wijzigt er voor stichting, VZW, maatschap, feitelijke vereniging en voor hun leden en bestuurders? Mr. Dirk Van Gerven, advocaat, directeur VIA
15:50 Wat wijzigt er voor het optreden in rechte van organisaties zonder rechtspersoonlijkheid? Dr. Sven Sobrie (KU Leuven), advocaat
16:10 Faillissementsaansprakelijkheid van bestuurders en feitelijke bestuurders in Boek XX WER Prof. Dr. Marieke Wyckaert (KU Leuven), advocaat
16:50 Einde

Inschrijven kan tot 14 oktober (Leuven) en tot 28 oktober (Brussel) via www.pvthemis.be voor Leuven en Brussel.  Opleidingscheques  worden aanvaard bij inschrijving via deze module. N° DV.O109252

Advocaten kunnen zich ook inschrijven via www.advocaat.bee-loket > permanente vorming > opleidingen zoeken en inschrijven (vul bij voor­keur tweemaal de datum in en bevestig). Bij inschrijving via deze module worden de punten toegekend door de OVB automatisch toegevoegd aan de puntenkaart.

 

Author: Joeri Vananroye

Professor of economic analysis of law (KU Leuven), attorney (Quinz)

3 thoughts on “Studiedag “Nieuw Ondernemingsrecht” (KU Leuven en Balie Brussel)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: