Van VSO naar CV erkend als SO

Michiel D’herde in TRV-RPS

In een eerdere blogpost schreef Michiel D’herde reeds over de VSO, en betoogde hij dat een bijzondere vennootschapsvorm voor sociale ondernemingen ook onder het nieuwe vennootschapsrecht bestaansreden heeft.

Inmiddels verscheen in het RPS-TRV een uitgebreid artikel van de hand van deze auteur over de reïncarnatie van de VSO in de coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming, zoals opgenomen in het inmiddels goedgekeurde WVV.

De auteur betoogt:

“Minister Geens heeft er goed aan gedaan rekening te houden met de argumenten van de social profit- beweging, en de bijzondere organisatievorm van de VSO niet (volledig) af te schaffen, maar te onderwerpen aan een restyling tot een wettelijke erkenning als sociale onderneming. Een bijzondere regeling blijft immers nodig om de eigenheid van de social enterprise-beweging te bewaren, die niet helemaal gevat kan worden door de traditionele organisatievormen van de non-profits en for-profits […]. Doordat een erkenning de sterke sociale overtuiging van de onderneming bevestigt, bezit ze immers een groot identificerend potentieel. Toch kan de vraag gesteld worden of dit potentieel ten volle benut is.”

De volledige tekst van dit artikel vindt u hier (voor abonnees van TRV-RPS).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: