Best practices in cross-border proceedings (SaveComp)

The goal of the SaveComp Project, funded by the European Union, is to collect and exchange best practices in the field of (pre-)insolvency cross-border proceedings, to help office holders in insolvency proceedings to better coordinate and implement international cooperation, thus enhancing management of multiple proceedings, reorganization of companies and the protection of creditors and interests of stakeholders. The Project aims to collect best practices, private international rules and case law in (pre)insolvency cross-border proceedings. Moreover, the Project aims to develop and exchange best practices with respect to cross-border proceedings.  Continue reading “Best practices in cross-border proceedings (SaveComp)”

The Insolvency Regulation (case-law)

Enefi – article 4 Regulation 1346/2000

taxman

In its recent Enefi judgment (C‑212/15, read here, no English translation available yet) the Court of Justice interpreted article 4 of Regulation 1346/2000. The judgment illustrates the shifting boundaries of the framework underlying the Insolvency Regulation.

Continue reading “The Insolvency Regulation (case-law)”

Corporate law after Brexit

Michael Schillig on Oxford Business Law Blog

“The safest option for UK incorporated companies that have their central administration in real seat countries is to convert into a company form of another Member State prior to Brexit taking effect”

See post here.

The Insolvency Regulation (case-law)

SCI Senior Home – article 5 Regulation 1346/2000

In its judgment of today (read here), the Court of Justice interpreted article 5 of Regulation 1346/2000. Pursuant to this article, the opening of insolvency proceedings shall not affect the rights in rem of creditors or third parties in respect of tangible or intangible, moveable or immoveable assets – both specific assets and collections of indefinite assets as a whole which change from time to time – belonging to the debtor which are situated within the territory of another Member State at the time of the opening of proceedings.  Continue reading “The Insolvency Regulation (case-law)”

Real seat by any other name would smell as sweet?

The Kornhaas judgment: insolvency law as a safe harbour for Real Seat provisions?

In its judgment of 10 December 2015 (C‑594/14, Kornhaas), the European Court of Justice (CJEU) addressed two issues which are at the heart of the debate on the intra-Union mobility of companies: Continue reading “Real seat by any other name would smell as sweet?”

Everybody loses … except the lawyers

Settlement in the bankruptcy liquidation of Nortel

lawyers-laughing

This week it was reported that a settlement has been reached in the bankruptcy liquidation of Nortel Networks Corp (read here). The Nortel group once was one of the world’s leading providers of telecommunications network solutions.

The insolvency of the Nortel Group was a dream for scholars of international insolvency law. Continue reading “Everybody loses … except the lawyers”

Europees Insolventierecht: Update

Aan de vooravond van een nieuwe stap

De internationalisering van het handelsverkeer maakt dat nog slechts weinig insolventieprocedures een puur nationaal karakter hebben. De activa en de passiva van vele schuldenaars vertonen internationale elementen. Het grensoverschrijdende insolventierecht was traditioneel nationaal (internationaal privaat) recht. Een nationale benadering van grensoverschrijdende insolventieprocedures staat evenwel haaks op de beginselen van de Interne Markt. Om deze reden heeft de Europese wetgever – niet zonder enige moeite – het grensoverschrijdende insolventierecht van de Lidstaten in belangrijke mate geharmoniseerd d.m.v. de Insolventieverordening. Deze verordening werd recent gemoderniseerd. Verordening 1346/2000 ruimt plaats voor Verordening 2015/848 die op diverse punten nauwer aansluit op de rechtspraktijk. Zo wordt het materiële toepassingsgebied gevoelig uitgebreid en werd er voorzien in een bijzondere regeling voor vennootschappen die deel uitmaken van een vennootschapsgroep.

Voor commentaren op Verordening 2015/848 wordt verwezen naar volgende referentiewerken:

  • Commentary on the European Insolvency Regulation, R. Bork en K. van Zwieten (eds.), Oxford University Press, 2016;
  • Europäische Insolvenzverordnung 2015, P. Mankowski, M. F. Müller en J. Schmidt (eds.), C.H. Beck, 2016.

Het Europese insolventierecht staat aan de vooravond van een verdere stap in zijn ontwikkeling

De aanhoudende financiële crisis noopt de Europese wetgever nu tot meer ingrijpende maatregelen. Continue reading “Europees Insolventierecht: Update”

%d bloggers like this: