Verenigd Koninkrijk plant deflexibilisering van ‘limited partnerships’

Zijn commanditaire vennootschapsvormen zwakste schakel in het organisatierecht?

In het VK publiceerde het Department for Business, Energy and Industrial Strategy deze week een open consultatie over voorgenomen wijzigingen in het recht rond limited partnerships. Een limited partnership lijkt op de Belgische commanditaire vennootschap, waar het  general partners heeft die onbeperkt aansprakelijk is en één of meerdere limited partners wiens aansprakelijkheid beperkt is tot hun inbreng.

Opvallend is dat de voorgenomen hervorming zeer sterk de richting uitgaat van een verstrenging.  Eén van de wijzigingen die wordt overwogen is dat de “principal place of business” van een limited partnership zich in het VK zou moeten bevinden; voor een jurisdictie die het uithangbord is van de zgn. statutaire zetel-leer is dat opmerkelijk. De reden voor de verstrenging is het sterk toegenomen misbruik dat gemaakt wordt van de limited partnership.

De Limited Partnership Act uit 1907 werd volgens de consultatie nauwelijks aangepast en hield geen tred met wijzigingen in het algemeen vennootschapsrecht.

Merk op hoe laat het VK de limited partnership heeft ingevoerd.  Het Verenigd Koninkrijk was een late adept van beperkte aansprakelijkheid en de  société en commandite werd in de 19de eeuw lang als een gevaarlijk light vehicle  van verderfelijke continentale makelij gezien. Het kan verkeren.

En hoe zit het in België?

De bijzondere bepalingen inzake de commanditaire vennootschap werden nauwelijks gewijzigd sinds 1873. Ook ziet het er niet naar uit dat de in het vooruitzicht gestelde hervorming van het vennootschapsrecht veel zal veranderen.

Toch is er een belangrijk verschil met het VK: de Comm.V. is een rechtspersoon en is als dusdanig ook onderworpen aan de regels gemeenschappelijk aan alle rechtspersonen (Boek IV W.Venn.). In dat opzicht is de Belgische Comm.V op belangrijke punten (bv. publiciteit, vereffening, nietigheid) sluipend gemoderniseerd.

Niettemin blijft de Comm.V. ons “own private Delaware“. De onbeperkte aansprakelijkheid van de ‘werkende’ vennoot, verantwoordt een ongekende flexibiliteit t.a.v. de ‘stille’ vennoot. De Comm.V. is dan ook onvermoed populair: gemeten naar het aantal recente oprichtingen  is het, na de BVBA, de meest gebruikte vennootschapsvorm (zie hier). Een mogelijke reden hiervoor zou kunnen zijn dat de Comm.V de goedkoopste weg is voor om van de personenbelasting naar de vennootschapsbelasting te migreren.

De vorm verdient beter dan regels uit de 19de eeuw.

Joeri Vananroye 

Zie Een ‘second wind’ voor de Comm. V? over combinatie van Comm.V en BV; zie Distributions to shareholders: inspiration from the ‘partnership en commandite’? over uitkeringsregels in Comm.V; zie Nederland: Rapport Modernisering Personenvennootschap  over de Nederlandse hervorming; en zie Het Hof van Cassatie over ‘doorbraak’ van beperkte aansprakelijkheid naar ‘le véritable maître de l’affaire’ dat gaat om een Comm.V. 

 

Author: Joeri Vananroye

Professor of economic analysis of law (KU Leuven), attorney (Quinz)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: