De maatschap: enkele praktische knelpunten na ruim 2000 jaar

Studienamiddag donderdag 24 oktober 2019, KU Leuven Campus Brussel (Leerstoel Constant Matheeussen)

De maatschap is onze oudste vennootschapsvorm en nog steeds de vennootschap ‘van gemeen recht’. Zij is polyvalent, flexibel, discreet, fiscaalvriendelijk en daarom vooral  sinds de jaren ’90 een zeer ‘gewild’ instrument van successieplanning.

Maar blijft dit wel zo?

De maatschap ondergaat immers een belangrijke (r)evolutie. Zo is zij, als organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, sinds de invoering van Boek XX WER en de Wet Hervorming Ondernemingsrecht een volwaardige ‘onderneming’ geworden, met diverse nieuwe verplichtingen tot gevolg (inschrijvingsplicht KBO, boekhoudplicht, …). Het WVV behoudt de maatschap als default-vennootschap en concipieert de VOF en de CommV voortaan expliciet als varianten met onvolkomen rechtspersoonlijkheid.

Het wettelijke kader werd verduidelijkt, maar ook punctueel gewijzigd (zie bv. hier voor de vereffening). Ook op fiscaal vlak onderging de maatschap tijdens de voorbije jaren vele wijzigingen, niet in het minst door de interventies van VLABEL. Sinds kort is de maatschap ook onderworpen aan de UBO-reglementering.

De 10de editie van de Leerstoel Constant Matheeussen op donderdag 24 oktober 2019 op de campus Brussel van de KU Leuven bespreekt daarom de maatschap en aanverwante vormen (zie Folder Leerstoel Matheeussen).

De meeste sprekers zijn docenten in de Master Vennootschapsrecht aan de KU Leuven (gedoceerd aan de campus Brussel). Minister van Justitie Koen Geens, deeltijds gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en bezieler van de Master Vennootschapsrecht, sluit de studienamiddag af. Inschrijven kan hier. Het programma is als volgt:

12u30 Ontvangst met broodjeslunch en dranken

13u30 Verwelkoming en inleidende beschouwingen door de voorzitters
Prof. dr. Frits BRANDSMA, RU Groningen en prof. dr. Raf VAN RANSBEECK, KU Leuven en magistraat

13u45 De maatschap in het Romeins recht en het ius commune
Prof. dr. Wouter DRUWÉ, KU Leuven

14u10 Situering van de maatschap in het vernieuwde WER en het nieuwe WVV
Prof. dr. Joeri VANANROYE, KU Leuven en advocaat

14u35 Maatschapsvermogen en rechten van schuldeisers
Prof. dr. Dominique DEMAREZ, KU Leuven en advocaat

15u00 Rechten en plichten van maten en zaakvoerders
Prof. dr. Frank HELLEMANS, KU Leuven en advocaat

15u20 Koffiepauze

16u45 De VOF en CommV als maatschapsvarianten met onvolkomen rechtspersoonlijkheid
Prof. dr. Carl CLOTTENS, KU Leuven en advocaat

16u10 Maatschap, UBO en fiscaliteit: water en vuur?
Prof. dr. Axel HAELTERMAN, KU Leuven en advocaat

16u35 Maatschap versus BV als instrumenten van successieplanning
Prof. dr. Bert KEIRSBILCK, KU Leuven

17u00 Afsluitende bedenkingen – Vragen en discussie
Prof. dr. Koen GEENS, KU Leuven en minister van Justitie

17u30 Receptie

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: