Breaking news: Wetboek Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd door ministerraad

De Ministerraad heeft zopas het ontwerp van Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd. Het gaat om wellicht de meest verregaande hervorming van het recht inzake vennootschappen, verenigingen en stichtingen die ons land ooit heeft gekend.

Er komt zo één wetboek voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen. De numerus clausus van vennootschapsvormen wordt ingekort (maar met meer flexibiliteit binnen de vormen). Vennootschappen kunnen voortaan zonder sanctie eenhoofdig zijn. Een beknopt overzicht van de zopas goedgekeurde hervorming vindt u hier.

De hervorming is op bepaalde punten erg controversieel, zeker vanuit het standpunt van de schuldeisers. Zo verdwijnt het minimumkapitaal in de BV (nu nog BVBA), wordt de werkelijke zetel afgeschaft en wordt bestuurdersaansprakelijkheid kwantitatief beperkt (de onderhand beruchte “cap”).

Nu het Wetboek binnen de regering een laissez-passer heeft gekregen, wacht het parlement. De eerste, en politiek wellicht belangrijkste, stap is nu alvast gezet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: