Vijf Jaar ‘Corporate Finance Lab’

Vijf jaar geleden verscheen de eerste post van deze blog, over de maatschap. Meteen een illustratie van de zeer ‘inclusieve’ opvatting die deze blog hanteert over corporate finance (al is de maatschap uitermate geschikt om te spreken over vermogensafscheiding, de derdeneffecten van een vennootschap of het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen).

Een strak plan was er niet, en dat is er nog altijd niet echt.

De hoofdbedoeling was nooit te informeren of – horresco referens – te populariseren; wel om een intellectueel en maatschappelijk debat op gang te brengen. Corporate Finance Lab is dan ook in de eerste plaats een academisch forum. Dat vele practici de blog lezen en soms ook enthousiast steunen, is een teken van de maatschappelijke relevantie van het academisch debat. Ook de vele keren dat het Lab in de parlementaire stukken wordt aangehaald is daarvan een illustratie.

De blog komt niet in de plaats van de klassieke fora, zoals tijdschriften, maar vult deze aan en versterkt ze. In de eerste plaats is het een middel om andere publicaties in het voetlicht te stellen. In de tweede plaats een ‘kladblok’ dat ideeën wil uittesten voor ze matuur genoeg zijn voor een volwaardige paper.

Mijn eigen ervaring leert dat een idee dat tien of vijftien jaar lang genoot van een welverdiende rust in een vergeten bijdrage, plots buzz creëert als het in een blogpost wordt hernomen.

Bij deze dan ook een warme oproep voor wie elders een bijdrage schreef in de interessegebieden van deze blog, om deze via een blogpost op dit forum onder de aandacht te brengen. We vragen wel dat de post op zichzelf ook een informatief stuk is.

De blockbusters van het afgelopen lustrum waren :

Omdat klikcijfers niet alles zijn, geven we ook een zeer persoonlijke en niet-uitputtende slectie van verborgen parels die misschien een hernieuwde aandacht verdienen:

Later dit (academische en gerechtelijk) jaar, komen we bij u terug met een fysieke activiteit om dit lustrum gepast te vieren.

Joeri Vananroye

foto: offerblok in de Onze-Lieve-Vrouw van Finisterraekerk te Brussel

Author: Joeri Vananroye

Professor of economic analysis of law (KU Leuven), attorney (Quinz)

2 thoughts on “Vijf Jaar ‘Corporate Finance Lab’”

  1. Proficiat! ________________________________ Van: Corporate Finance Lab Verzonden: Friday, October 1, 2021 1:11:05 PM Aan: Thijs Vancoppernolle Onderwerp: [New post] Vijf Jaar ‘Corporate Finance Lab’

    Joeri Vananroye posted: ” Vijf jaar geleden verscheen de eerste post van deze blog, over de maatschap. Meteen een illustratie van de zeer ‘inclusieve’ opvatting die deze blog hanteert over corporate finance (al is de maatschap uitermate geschikt om te spreken over vermogensaf”

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: