Experiments

Recente ontwikkelingen in het insolventierecht: overzicht van rechtspraak 2015-2016

In het raam van de grondige studie Insolventierecht aan de Rechtsfaculteit van de UA wordt sinds negen jaar op het einde van het semester een studieavond georganiseerd waarbij een groep masterstudenten hun bevindingen voorstellen aan het geïnteresseerd publiek.

De nieuwste editie van deze studieavond, die betrekking heeft op de jaargang 2015-2016, gaat door op woensdag 21 december 2016 om 19u in lokaal R001 (Stadscampus UA, R-blok).

Tijdens de studieavond zullen een aantal studenten toelichting geven bij het overzicht van rechtspraak dat werd samengesteld in het raam van de grondige studie. Alle studenten hebben een wetenschappelijke noot geschreven bij een recent vonnis of arrest m.b.t. insolventierecht. Een samenvatting van alle onderzochte rechtspraak wordt gebundeld tot een kort overzicht van rechtspraak. Het betreft zowel gepubliceerde als niet-gepubliceerde uitspraken over zekerheden, gerechtelijke reorganisatie, faillissement en collectieve schuldenregeling. Een selectie van de uitspraken uit het overzicht zal tijdens de studieavond becommentarieerd worden, het volledige overzicht van rechtspraak wordt als documentatie ter beschikking gesteld.

Deelname is gratis en iedereen is welkom. Meer info: melissa.vanmeenen@uantwerpen.be

In the meantime in the Netherlands

Last week, a fundamental reform of the basic legislation, including company and insolvency law, in Belgium was announced (De grote sprong voorwaarts: een nieuw BW, een hervormd ondernemings- en insolventierecht, een nieuw vennootschaps- en verenigingsrecht en de opheffing van het W.Kh.).

The Belgian legislator is not the only legislator planning reforms. Also last week, the Dutch Minister of Justice has announced a further modernisation of company law (Voortgang modernisering ondernemingsrecht).

Finally, the Corporate Governance Code Monitoring Committee has published the revised Dutch Corporate Governance Code. The Code 2016 can be read here. Dutch listed companies are required to report in 2018 on compliance with the revised Code in the 2017 financial year. The condition for this is that the revised Code must be enshrined in Dutch law by the cabinet in 2017.

Shareholders’ rights in EU companies: it’s the long-term, stupid!

On 9 December 2016, the EU’s committee of permanent representatives (COREPER) endorsed an agreement between the Slovak presidency and European Parliament representatives to strengthen shareholders engagement in big European companies (read, here). The agreement will encourage transparent and active engagement by shareholders of listed companies through a revision of the existing Shareholders’ Rights Directive (2007/36/EC). Continue reading “Shareholders’ rights in EU companies: it’s the long-term, stupid!”

Insider trading – Salman v. United States

wallstreet

On 6 December 2016, the Supreme Court of the United States unanimously ruled in favor of prosecutors in an insider trading case, saying that gifts of confidential information from business executives to relatives violate securities laws.  Continue reading “Insider trading – Salman v. United States”

Organisational contracts: rethinking the European paradigm

Contract law is out of touch, scholars argue – but why? A post by guest blogger Joeri De Smet

1.

Arguably, contracts are quintessential in the operation of the modern economy. Scholarly attention across many disciplines accordingly is abundant. In law as well, contracts are amply studied. Most of the work on contracts, however, remains doctrinal, discovering developments and trends within the current system of current law. In Belgium, this system has not fundamentally changed for the last two hundred years, but even on the European level, contract law seldom undergoes radical changes. Over the course of time, parties in a contract build up a common interest, a “going concern value”. In European contract law, there are insufficient safeguards to protect this value. Concerning the performance of obligations, parties are only required to do just that, not to cooperate, and there is no general system to adapt existing provisions to previously unknown circumstances. Concerning termination, there is no way for a party to leave the contractual framework without destroying it (through resolution or unilateral notice), along with its going concern value Some scholars are trying to move beyond this frame of reference and argue that current contract law is not adapted to real-life economic needs. They propose a new outlook on contract law, under the umbrella of organisational contracts. In this contribution, I briefly define and set out the key elements of what is understood as an organisational contract. Continue reading “Organisational contracts: rethinking the European paradigm”

De grote sprong voorwaarts: een nieuw BW, een hervormd ondernemings- en insolventierecht, een nieuw vennootschaps- en verenigingsrecht en de opheffing van het W.Kh.

Minister Geens stelt plannen voor hercodificatie van basiswetgeving voor

Zie De sprong naar het recht van morgen: hercodificatie van de basiswetgeving voor de plannen die Minister van Justitie Koen Geens vandaag heeft bekendgemaakt.

Uncitral Working Group on Insolvency Law

The fiftieth session of Working Group V (Insolvency Law) will take place in Vienna from Monday 12 to Friday 16 December 2016. The delegates will discuss draft legislative provisions regarding the cross-border insolvency of multinational enterprise groups and the recognition and enforcement of insolvency-related judgments. For more information, see here.