De Rechtbank van koophandel – Le Tribunal de commerce

Juge des sociétés et des associations – De vennootschaps- en verenigingsrechter

download

Op 14 maart 2017 organiseert het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht/Centre Belge du droit des sociétés een (tweetalige) studienamiddag met als thema: “De rechtbank van koophandel – De vennootschaps- en verenigingsrechter”/ “Le tribunal de commerce. Le juge des sociétés et des associations”.

Continue reading “De Rechtbank van koophandel – Le Tribunal de commerce”

De curator als materiële procespartij

Een recente beslissing van het bureau voor rechtsbijstand van het Hof van Cassatie toont het onderscheid aan tussen de curator die optreedt als procesvertegenwoordiger van de gefailleerde en de boedel van de schuldeisers en de curator die optreedt als materiële procespartij (zie hierover algemeen, het proefschrift van Sven Sobrie).

Continue reading “De curator als materiële procespartij”

Cassatie: ook een aandeelhouder mag oplichting persoonlijk nemen

Cassatie 25 januari 2017 bevestigt dat aandeelhouder een bestuurder kan aanspreken voor persoonlijke schade

Het faillissement dreigt voor een vennootschap. Om werkgelegenheid te redden is een overheid bereid om een grote investering te doen en aldus aandeelhouder te worden van de vennootschap. Een voorwaarde daarbij is dat de bestaande private aandeelhouders ook bijkomende inbreng doen. De vennootschap gaat later failliet. Het blijkt dan dat de private aandeelhouders hun inbreng op frauduleuze wijze uit de vennootschap hebben weggesluisd.

Heeft de overheid een schadevergoedingsaanspraak tegen de private aandeelhouders en de met hen verbonden bestuurders? Continue reading “Cassatie: ook een aandeelhouder mag oplichting persoonlijk nemen”

Omdat mensen belangrijk zijn?

Wenslijst van een commercialist bij een hervorming van het Burgerlijk Wetboek

De christelijke volkspartij had er in de seventies een wervende slogan mee. Raymond van het Groenewoud gebruikte het voor het refrein van zijn hit uit 1978 Vlaanderen Boven. Omdat mensen belangrijk zijn.

Het zou ook het motto van het Burgerlijk Wetboek kunnen zijn. Continue reading “Omdat mensen belangrijk zijn?”

In vier stappen naar efficiëntere insolventiewetgeving (met prentjes)

Het Nederlandse Centraal Planbureau heeft vandaag een rapport gepubliceerd met concrete voorstellen om tot een efficiëntere insolventiewetgeving te komen. Vier beleidsopties om de reorganisatiemogelijkheden voor bedrijven met betalingsproblemen vergroten, worden hierbij onderscheiden:

Continue reading “In vier stappen naar efficiëntere insolventiewetgeving (met prentjes)”

Centraal Register Solvabiliteit

paper-file

In het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2017 werd de wet van 1 december 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit gepubliceerd. Deze wet realiseert de aloude wens van velen om het gehele faillissementsgebeuren te informatiseren.

Continue reading “Centraal Register Solvabiliteit”

De advocaat van de curator : een keuze onder dubbel toezicht

Een post door gastblogger Dr. Sven Sobrie

Iedereen is vrij om zijn verweer in rechte naar eigen goeddunken te organiseren. Die vrijheid omvat onder meer de vrije keuze van advocaat en de vrije keuze om überhaupt een advocaat onder de arm te nemen. Terwijl ook de faillissementscurator in beginsel van deze keuzevrijheid geniet, worden de keuzes die hij maakt wel nauwlettend in het oog gehouden. Hij zal zich tweemaal moeten verantwoorden. Continue reading “De advocaat van de curator : een keuze onder dubbel toezicht”