Experiments

MiFID II in relation to other investor protection regulation: Picking up the crumbs of a piecemeal approach

Paper by Veerle Colaert (KU Leuven)

The study of the interaction between different pieces of EU financial legislation becomes ever more important – and difficult. A recent paper by Prof. Veerle Colaert (see ssrn or academia.edu) explores the relationship between the MiFID II and other recent EU legislation aiming at investor protection, such as the Insurance Distribution Directive, the PRIIPs Regulation and the UCITS Directive.

Continue reading “MiFID II in relation to other investor protection regulation: Picking up the crumbs of a piecemeal approach”

French Constitutional Council Permits Civil, But Not Criminal Enforcement of Corporate Duty of Vigilance Law

A post by guest blogger Penelope Bergkamp

On 23 March 2017, the Constitutional council of the French Republic ruled on the constitutionality of the recently adopted Corporate Duty of Vigilance Law (hereafter “Law”). The Constitutional council held that the obligation imposed by the Law to establish a vigilance plan and the enforcement mechanisms of formal notice and injunction are not in conflict with the Constitution. Likewise, the mechanism for holding a company responsible in case of non-compliance with the obligation to establish the vigilance plan is in conformity with the Constitution. With respect to the criminal enforcement of the Law, however, the Constitutional council did identify a constitutional problem

Continue reading “French Constitutional Council Permits Civil, But Not Criminal Enforcement of Corporate Duty of Vigilance Law”

Kan één schuldeiser samen-lopen?

Pluraliteitsregels in Nederlands en Belgisch insolventierecht

1.

In een recent arrest van 24 maart 2017 heeft de Hoge Raad zijn vaste rechtspraak bevestigd dat het voor het uitspreken van een faillietverklaring is vereist dat de schuldenaar meer dan één schuldeiser heeft . De Hoge Raad zie de rechtvaardiging hierin dat:

“het faillissement ten doel heeft het vermogen van de schuldenaar te verdelen onder diens gezamenlijke schuldeisers. Met dat doel strookt niet de faillietverklaring van een schuldenaar die slechts één schuldeiser heeft.” 

Het is een klassieke regel van Nederlands insolventierecht die o.a. een belangrijke rol speelt in de plot van de roman Karakter (1938) van F. Bordewijk: Continue reading “Kan één schuldeiser samen-lopen?”

Limited Liability Property

In a recent paper Danielle D’Onfro (Washington University Law) argues that security interests are best understood as a form of “limited liability property”. Limited liability, i.e. the privilege of being legally shielded from liability that would normally apply, has long been considered the quintessential feature of equity interests. The author convincingly argues, however, that limited liability is a critical feature of security interests as well. Debt and equity are indeed not the opposites they are sometimes believed to be. The paper will soon be published in Cardozo Law Review and can already be consulted here.

The Implementation of the New Insolvency Regulation Recommendations and Guidelines

The MPI Luxembourg, together with the Universities of Milan and Vienna, has published some very useful guidelines and recommendations with respect to the implementation of the new Insolvency Regulation. These guidelines and recommendations aim to facilitate cooperation and improve mutual trust. They cover three areas: (i) the scope of application (pre-insolvency and hybrid proceedings), (ii) the cooperation between main and secondary proceedings, including the new instrument of synthetic proceedings, and (iii) the new framework for insolvency of group of companies. The document is the result of a public survey, original research as well as in depth discussions with stake holders. The guidelines and recommendation can be consulted here.

RegTech as a response to regulatory expansion in the financial sector

Paper by Veerle Colaert (KU Leuven)

In the aftermath of the financial crisis, the financial sector was hit by a tidal wave of new legislation. The question of how financial institutions can remain compliant with this ever expanding financial legal framework has however been largely neglected. A recent paper (see ssrn or academia.edu) by Professor Veerle Colaert (KU Leuven) explores the potential of RegTech in this respect – the use of technological solutions to facilitate compliance with and monitoring of regulatory requirements. Continue reading “RegTech as a response to regulatory expansion in the financial sector”

“Nee is nee” – lessen uit de zaak Telegraaf Media Groep (TMG)

Concurrerende bieder bij een bod door de controlerende aandeelhouder

Afgelopen dinsdagavond deed de Ondernemingskamer te Amsterdam een uitspraak in de zaak rond de overname van Telegraaf Media Groep (TMG) door Mediahuis en de familie Van Puijenbroek (samen het “consortium”). Kort gezegd wees de rechter de voorziening van concurrerende bieder Talpa af, zodat de weg voor een overname door het consortium nu open ligt.

Deze beslissing is één van de weinige Nederlandse uitspraken over concurrerende biedingen bij een openbaar overnamebod. Het gaat in op een aantal interessante vragen over de rol van de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de controlerende aandeelhouder bij een overname. Deze blogpost is een eerste commentaar die deze zaak in de ruimere juridische context kadert, parallellen trekt met de Amerikaanse overname-rechtspraak, en bespreekt welke lessen getrokken kunnen worden uit deze zaak. Continue reading ““Nee is nee” – lessen uit de zaak Telegraaf Media Groep (TMG)”